Norge i verden

Erna Solberg får møte Angela Merkel og de andre toppene i G20-klubben fredag og lørdag.

Erna Solberg får møte Angela Merkel og de andre toppene i G20-klubben fredag og lørdag. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Fredag og lørdag samles statsledere og regjeringssjefer for verdens 20 viktigste økonomier til møte i G20-klubben.

DEL

KOMMENTARTysklands Angela Merkel har invitert Norge som gjesteland, og dermed får statsminister Erna Solberg det ærefulle oppdraget å representere Norge og Norden på det viktige G20-møtet i Hamburg.

– Den tyske invitasjonen kommer fordi Norge og Tyskland står hverandre nært i synet på verden rundt oss, forklarer Erna Solberg. Den norske statsministeren kommer med et indirekte spark til USA-president Donald Trump når hun klokelig hevder at proteksjonisme er feil medisin. Økt handel og bedre internasjonalt samarbeid har nemlig brakt millioner ut av fattigdom de siste tiårene.

Det er spesielt viktig for små land som Norge å ha klare spilleregler for internasjonal handel og globalt samkvem. De store landene vil dessverre alltid kunne braute seg fram. Når verdens 20 viktigste økonomier blir enige om noe, så betyr det selvsagt mye for utviklingen her på kloden. I så måte er det å håpe at det ikke bare blir prat møtet i Hamburg.

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Klima, handel, migrasjon og terror er blant de sentrale temaene som tas opp på G20-møtet. Erna Solberg trekker også fram utdanning og helse og peker på at Norge på disse feltene lenge har hatt et tungt internasjonalt engasjement. Sentrale tillitsvalgte for fagbevegelsen i Norden mener det er viktig at Erna Solberg snakker med en nordisk stemme overfor toppene på G20-møtet. Verden har mye å lære av den nordiske modellen.

De nordiske landene har klart å kombinere høy grad av sosial og økonomisk likhet med høy konkurransekraft og produktivitet. Suksessoppskriften er stor grad av organisering i arbeidslivet, kollektiv lønnsdannelse pluss et godt samspill mellom fagbevegelse, arbeidsgivere og myndigheter. Sysselsetting og likestilling er også stikkord her. Den nordiske samfunnsmodellen gir kort og godt vekst for alle parter, og dermed også for samfunnet.

For Erna Solberg er det en fjær i hatten å bli invitert til det store møtet i Hamburg. Det er først og fremst en anerkjennelse av at Norden har en viktig stemme i verden, men også et resultat av det personlige tillitsforholdet som Erna Solberg har klart å skape med Tysklands forbundskansler Angela Merkel.

For Erna Solberg er det en fjær i hatten å bli invitert til det store møtet i Hamburg.

Det er ventet en viss dragkamp mellom Angela Merkel og Donald Trump i Hamburg. De er helt uenige på viktige politikkområder. Både når det gjelder klimautfordringen og spørsmålet om frihandel er de to tankemessig på hver sin klode. Her vil Angela Merkel få nyttig drahjelp av Erna Solberg fra lille Norge. Alle monner drar.

Artikkeltags