Nye toner fra Trump

USAs president Donald Trump og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker ble enige om rammene for en framtidig handelsavtale da de møttes nylig.

USAs president Donald Trump og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker ble enige om rammene for en framtidig handelsavtale da de møttes nylig. Foto:

Av

Onsdag ble USA og EU enige om rammene for en framtidig handelsavtale, og vil nå jobbe for å bygge ned tollsatser og subsidier mer generelt.

DEL

MeningerDet ble det overraskende utfallet av toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker. Riktignok hadde begge parter på forhånd tonet ned konflikten mellom dem, men det er ikke så lenge siden Trump beskrev EU som en «motstander» og begge parter har de siste månedene innført høy toll på import av varer fra hverandre.

De umiddelbare reaksjonene på den mer nedtonede retorikken mellom USA og EU har stort sett vært positiv. Den tyske finansministeren Peter Altmeier kaller det et gjennombrudd som kan redde millioner av jobber, mens Norges næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier det er «veldig positivt at USA og EU snakker sammen».

Du kan også følge de daglige kommentarene på Twitter.

Det som har skjedd er da også positivt. Ingen er tjent med en handelskrig, og dette reduserer utvilsomt faren for det. Samtidig må det understrekes at dette så langt mest er en endring i retorikken. Hva som blir de konkrete resultatene av den nye samforstanden mellom USA og EU gjenstår å se.

Donald Trump er en av historiens mest uforutsigbare politikere, ja, han har gjort uforutsigbarhet til en kjerne i sin utenrikspolitikk. Det er derfor vanskelig å spå hvor langt USA er villig til å strekke seg, når de konkrete handels-avtalene skal meisles ut.

Heller ikke EUs posisjon er enhetlig når det gjelder handel. Den franske finansministeren roser også den nye dialogen, men har alt krevd at landbruket må holdes utenfor en avtale som åpner for økt frihandel. Når man vet at amerikanske bønder er en viktig velgergruppe for Trump, kan det raskt føre til ny knute på tråden mellom EU og USA.

Det som har skjedd mellom USA og EU er positivt, men det er så langt mest en endring i retorikken.

Det kan også føre til en indre strid i EU, ikke minst mellom Frankrike og Tyskland.Det er likevel all grunn til å se på ukens møte i Washington som positivt. At Trump samtidig har utsatt sitt neste møte med Putin, kan tyde på at han ruller tilbake noe av sin aggressive holdning til gamle allierte.

Det hele kan minne om opptakten til det ferske Nato-møtet, der Trumps retorikk i forkant langt overgikk det han faktisk gjorde i forhold til den vestlige forsvarsalliansen. Det er da også blitt et mønster i Trumps presidentskap; han går gjerne knallhardt ut på Twitter, før han ender opp med noe mer forsonlig. Deretter skylder han på media for å ha framstilt hans holdninger feil.

Dette er noe han har tatt med seg fra forhandlinger i forretningslivet, og det vil neppe endre seg så lenge han sitter som president. På godt og vondt.

Artikkeltags