Tendenser til krise

Sentralbanksjef Øystein Olsen hadde nok gode råd å gi finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg bak lukkede dører. (Foto: Audun Braastad NTB scanpix)

Sentralbanksjef Øystein Olsen hadde nok gode råd å gi finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg bak lukkede dører. (Foto: Audun Braastad NTB scanpix)

Artikkelen er over 3 år gammel

Statsministeren og finansministeren hadde fredag møte med sentralbanksjef Øystein Olsen.

DEL

KOMMENTARFormålet med møtet var å sørge for at regjeringen og Norges Bank er på linje i vurderingene av den nye økonomiske situasjonen som har oppstått som følge av lav oljepris og svak krone.

– Noen er raske til å bruke ordet krise, men dette er ingen krise, bedyrer Siv Jensen (Frp).  Finansministeren har helt rett. Finanskrisen i 2008 var mye mer fundamental enn de økonomiske skjevhetene som har oppstått det siste halvåret. Det er likevel et faktum at norsk økonomi er ved et vendepunkt. Fallet i oljeprisen vil forsterke de endringene som regjeringen så for seg da statsbudsjettet for 2015 ble spikret i fjor høst.

Oljeselskapene kutter i bemanning og holder igjen på investeringene. Spørsmålet er hvor lenge oljeprisen vil ligge så lavt som nå og hva som blir det framtidige nivået. Mye tyder på at oljeprisen etter hvert vil stige, for verden vil trenge mer energi i årene framover.

Du kan også følge de daglige kommentarene via Twitter

Oljebransjen sliter med et høyt kostnadsnivå. På den bakgrunn er det all grunn til å stille spørsmål ved hvor klokt det var av den rødgrønne regjeringen å skjerpe skatten for oljeselskapene. Nå er det dessverre ikke flertall på Stortinget for å reversere denne skjerpelsen. Det sentrale nå bør imidlertid være hva politikerne kan gjøre for å stimulere til økte investeringer i fastlandsbedriftene. Her er det nå nærmest tørke.

Finansministeren lover å komme med tiltak dersom det blir behov for det. Det er en klok tilnærming. Hvis tiltakene kommer for tidlig, kan de fort gjøre mer skade enn gagn. Minst like galt blir det å være for seint ute. Riktig timing er avgjørende for å lykkes. Det bør gis gass i dårligere tider. Daværende finansminister Kristin Halvorsen (SV) traff i så måte planken under finanskrisen.

Sentralbanksjefen poengterer at Norges Bank gjør nye vurderinger på forhåndsannonserte tidspunkter. 12. februar holder han årstalen for 2015. I påvente av den kan det være nyttig å kikke på hva han sa ved forrige korsvei. «En ubalanse som har sitt opphav i et for høyt kostnadsnivå og svak konkurranseevne, kan i lengden ikke løses med en ekspansiv finanspolitikk. Det vil tvert imot kunne forsterke problemet ved at det fortrenger næringsvirksomhet», sa Olsen i fjorårets tale.

Selv om situasjonen har endret seg dramatisk, er det gamle budskapet fra sentralbanksjefen fortsatt like gyldig. Norsk økonomi bør bli mindre oljeavhengig. Da bør politikerne holde igjen på bruken av oljepenger. Oljefondet kan bli nyttig å ha hvis det virkelig blir krise.

Les flere kommentarer på siste.no/meninger

Si din mening om denne saken i kommentarfeltet nedenfor

Riktig timing er avgjørende for å lykkes.

Artikkeltags