Legg press på Tyrkia

Utenriksminister Børge Brende (H) må følge utviklingen i Tyrkia nøye.

Utenriksminister Børge Brende (H) må følge utviklingen i Tyrkia nøye. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

De liberale friheter i Tyrkia er truet.

DEL

MeningerDet er budskapet fra norske presse- og ytringsfrihetsorganisasjoner som tirsdag møtte utenriksminister Børge Brende. Han deler langt på vei bekymringen. Til NTB sier Brende at Tyrkia bruker kuppforsøket som unnskyldning for å gripe inn overfor journalister og medier som overhodet ikke hadde noe med kuppet å gjøre. Også akademia er under press, over 15.000 universitetsansatte har mistet jobben, noen er til og med fengslet.

Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund sier organisasjonene forventer at Norge tar konkrete initiativ for å bidra til å sikre demokrati og ytringsfrihet i Tyrkia. De overleverte utenriksministeren en liste på seks konkrete tiltak, hvorav det første er økt norsk tilstedeværelse under rettssaker mot journalister, redaktører, forfattere og akademikere.

Brende lovte å følge opp punktene, og sier norske diplomater i Tyrkia alt fått beskjed om å følge de kommende rettssakene nøye. De skal også klart og tydelig markere at de er til stede, særlig i de mest høyt profilerte sakene. Organisasjonene mener det også vil være naturlig at Norge tar et initiativ overfor andre land i Europa om å stille med observatører i slike saker. For antallet kommer til å bli svært stort.

Det er et viktig initiativ de norske ytringsfrihetsorganisasjonene har tatt, og Brende skal ha ros for å ha iverksatt tiltak allerede. Tyrkia er et sentralt land i forhold til mange av de krisene Europa står overfor. Det er et flankeland i Nato og sitter med mye av nøkkelen til å takle flyktningkrisen i og rundt Middelhavet. Uten EUs avtale med Tyrkia fra i fjor, hadde vi neppe sett så lave asyltall i Norge i dag.

Hva som skjer i Tyrkia vil derfor ha direkte innflytelse på både Norges og Europas framtid. Utsiktene er ikke lyse. Det er svært bra at det lyktes tyrkiske myndigheter å slå ned kuppforsøket, og det er lett å forstå at det måtte komme et oppgjør med kuppmakerne og deres støttespillere. Men i dag sparkes og arresteres nesten alle som oppleves som kritiske til Erdogans styre. Til og med mange som beviselig gikk ut mot kuppmakerne mens kuppet pågikk.

President Erdogans styre i Tyrkia har de siste årene beveget seg i en stadig mer autoritær retning. Nå strammes det ytterligere til, og det går på både rettssikkerheten og ytringsfriheten løs. Uansett hvor avhengige Europa har gjort seg av Tyrkia er det en utvikling som ikke kan aksepteres, ikke minst av hensyn til Tyrkia selv og landets befolkning. Derfor må det sies klart fra, og følges opp med konkret handling fra norsk side. I så henseende har utenriksministeren påbegynt en viktig jobb. Nå gjelder det bare å følge den tett opp i månedene framover.

Leder sitat 

Artikkeltags