Dramatisk stopp ved grensen

En fersk dom i Sverige fører til store problemer for norske vogntog.

En fersk dom i Sverige fører til store problemer for norske vogntog. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Svensk politi har begynt å bøtelegge norske vogntog som er for lange eller tunge etter EUs regler.

DEL

Den nye praksisen får store følger for eksportnæringen.

– Vektbegrensningene gjør at vi må sende flere trailere over grensa. Det gjør at transportkostnadene våre øker med minst 10 prosent. I tillegg er de logistiske utfordringene store, sier administrerende direktør Anders Hennum i Sønnichsen AS til NTB.

Stålrørsprodusenten i Fredrikstad omsetter for 200-250 millioner kroner i året. Nærmere 95 prosent av produksjonen går til eksport, og det aller meste sendes til eller gjennom Sverige. At svenske myndigheter plutselig har begynt å håndheve sovende EU-regler som begrenser lengde og vekt på grensekryssende kjøretøy, er dårlig nytt for industribedriften og dens 84 ansatte.

Måneder

– Økte transportkostnader kommer på toppen av høy kronekurs og andre utfordringer som eksportrettet næringsliv opplever i Norge. Vi er satt i en krevende situasjon som må løses så raskt som mulig, sier Hennum.

Bransjeorganisasjonen Norsk Industri har fått en rekke henvendelser fra bedrifter som er satt i en lignende skvis.

– Våre bedrifter har sett seg nødt til å be transportørene tilpasse lasten etter de nye reglene. Det betyr mindre volum og vekt og flere biler i trafikk. En rekke bedrifter innen for eksempel treforedling og metall opplever en kostnadsøkning på inntil 30 prosent, sier fagsjef Sindre Finnes i Norsk Industri til NTB.

Han merker seg at samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) selv har engasjert seg i saken, men våger ikke å tro at situasjonen blir løst med det første.

– Dette er neppe over på en uke. Jeg tror det vil kunne ta flere måneder før Sverige har et nytt regelverk på plass, sier han.

Laks og tømmer

Som NTB kunne melde fredag, er det nå i praksis ulovlig for norske vogntog å frakte fisk og tømmer over grensa. Kjøretøyene som brukes til slik transport, er enten for lange, for tunge eller begge deler.

Praksisendringen er utløst av en rettskraftig dom fra den svenske lagmannsretten som slår fast at grensekryssende vogntog ikke skal overstige 40 tonn i vekt og 18,75 meter i lengde. For semitrailere er lengdegrensen satt til 16,5 meter, noe som vil kunne føre til stans i deler av vareimporten til Norge.

Avgjørelsen hviler på en EU-regel som til nå ikke har vært praktisert i de nordiske landene.

– Vi gjør det vi kan for at svenske myndigheter skal få rettet opp i dette. Konsekvensene for næringslivet er dramatiske hvis ikke praksisen blir endret, sier statssekretær Erik Lahnstein (Sp) i Samferdselsdepartementet til NTB.

Håper på løsning

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) har sendt brev om saken til sin svenske kollega Catharina Elmsäter-Svärd og tok også opp problemet med EUs ambassadør til Norge under et møte fredag.

– Vi analyserer situasjonen og dens eventuelle konsekvenser og det er mitt håp at vi skal finne en løsning så snart som mulig, heter det i et svarbrev som Elmsäter-Svärd sendte Arnstad tidligere denne uken.

Administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund tør ikke lenger oppfordre sine medlemmer til å kjøre over svenskegrensen.

– Situasjonen er i ferd med å føre til full stans i trafikken gjennom Sverige blant norske transportører som kjører lange vogntog, sier Mo til Aftenposten.

Fremskrittspartiet mener regjeringen må øve et kraftigere press på svenskene.

– Dersom denne praksisen får fortsette, vil flere eksportbedrifter slutte å eksportere varer som må transporteres via Sverige, fordi de taper penger på produktene sine. Dette handler om mange norske arbeidsplasser, sier Frps samferdselspolitiske talsmann Bård Hoksrud. (ANB-NTB)

(ANB-NTB)

Artikkeltags