For tjukk for erstatning

Tom Oppegaard er åpen på at han har lagt kraftig på seg etter ulykken for nær ni år siden. - Situasjonen for meg i dag er et resultat av det som skjedde, sier Oppegaard.

Tom Oppegaard er åpen på at han har lagt kraftig på seg etter ulykken for nær ni år siden. - Situasjonen for meg i dag er et resultat av det som skjedde, sier Oppegaard. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Ifølge forsikringsselskapet er trafikkofferet Tom for tjukk til å få full erstatning.

DEL

[Nordlys] Arbeidsuføre Tom Oppegaard fra Tromsø føler seg mobbet og tråkket på som overvektig.

I flere år har han kjempet for å få tilfredsstillende erstatning, etter at han ble skadet i en trafikkulykke i Lavangsdalen for nær ni år siden.

I rettssaken nylig ble hans overvekt og helseproblemer knyttet til det, gjort til et poeng av If Skadeforsikring.

Forsikringsselskapet anførte at Tom Oppegaard sannsynligvis ville vært 100 prosent arbeidsufør i dag, selv om ulykken ikke hadde funnet sted.

– Jeg føler det som en ren mobbegreie. Føler meg på en måte mobbet som overvektig, av forsikringsselskapet. Tross for min overvekt, var jeg helt fram til ulykken en aktiv fotballspiller, var i grei fysisk form og i fullt arbeid med lite sykefravær. Hadde det ikke vært for ulykken, ville jeg fortsatt spilt fotball og vært i arbeid, sier Tom Oppegaard til Nordlys i dag.

Han mener selskapet har brukt hans overvekt for å slippe billigst mulig unna.

Siden ulykken har han lagt på seg mange kilo. Han mener at ulykkesskadene har gjort ham inaktiv, og er hovedårsaken til den situasjonen han er i nå.

– Jeg føler at jeg ikke bare er blitt tråkket på, men hoppet på. På grunn av min overvekt, og at jeg en gang hadde et ekstremt høyt målt blodtrykk som man har hengt seg opp i.


Krevde to millioner

I rettssaken i Asker og Bærum tingrett i mai i år, la han fram et krav på nær to millioner kroner. Det endte med knappe 400.000 kroner.

– Jeg føler at jeg har vunnet, men jeg har tapt. Jeg er overhodet ikke fornøyd med dommen, sier Oppegaard.

For ham begynte marerittet den 24. august 2003. Som sjåfør i Taxanord Turvogncompagni kjørte han en minibuss på tur fra Tromsø, da han havnet i et sammenstøt med en møtende bil. Etterpå var han plaget av smerter og stivhet i nakke og brystvirvelsøyle.

I 2005 ble han tilbudt erstatning på 200.000 kroner fra If Skadeforsikring, for framtidige utgifter og inntektstap. Erstatningen var begrenset fordi man regnet med at Oppegaard ville kunne komme tilbake i jobb.

Det gjorde han ikke. I mai i år ble han erklært 100 prosent varig arbeidsufør av NAV.

Han, med bistand av advokat, mente at det var grunnlag for utvidet erstatning og stevnet forsikringsselskapet for retten. Rettsforhandlingene fant sted i mai i år.

Oppegaard var overvektig også i 2003, da ulykken skjedde. Det ble et poeng i saken. If Skadeforsikring anførte følgende, ifølge dommen:

«Selskapet gjør gjeldende at det er sannsynliggjort at Oppegaard ville vært 100 prosent ervervsmessig ufør i dag, selv om ulykken ikke hadde funnet sted. Det vises til vurderingen fra den rettsoppnevnte sakkyndige, som gav uttrykk for at Oppegaard allerede før ulykken hadde betydelige helseplager knyttet til overvekt, høyt blodtrykk, ryggmyalgier og smerter i knær og føtter».


Delvis medhold

Tingretten var imidlertid ikke helt enig i dette, men konkluderer likevel med at Oppegaard i dag har et sammensatt sykdomsbilde, hvor nakkeskaden utgjør en mindre del. Retten støtter seg til den sakkyndiges vurdering, som innebærer at de skadebetingede plagene utgjør 25 prosent av Oppegaards arbeidsuførhet.

Retten gir dermed Tom Oppegaard delvis medhold, og har dømt If Skadeforsikring til å betale ham 395.975 kroner. Men samtidig må han betale sin andel av saksomkostningene, som utgjør en betydelig sum.


– Vanskelig sak

Forsikringsselskapet beklager at Tom Oppegaard føler seg mobbet.

– Vi synes også dette er en vanskelig sak, med et tema det ofte er tabubelagt å diskutere. Men som forsikringsselskap må vi forholde oss til sakens fakta, i tråd med erklæringen fra spesialisten som begge parter var enige om å benytte, sier Jon Berge, informasjonssjef i forsikringsselskapet If.

Han viser til at spesialisten mener det er Oppegaards øvrige helseplager, som ikke kan relateres til ulykken, som utgjør brorparten av hans plager.

– Dette har også retten kommet til. Hvor stor denne delen er, går det selvsagt an å diskutere. Men basert på spesialisterklæringen, mener vi det er mest sannsynlig at han ville hatt store vansker med å arbeide i dag, selv uten ulykken.

– Før ulykken hadde han betydelige helseplager, som overvekt, høyt blodtrykk, ryggmyalgier og smerter i knær og føtter. Vi mener dette ikke er uvesentlig for saken, og måtte derfor ta det med i retten, sier informasjonssjefen.

Artikkeltags