Glade for svensk retrett

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Norske yrkessjåfører jubler over at svenske myndigheter igjen åpner Sveriges grenser for tunge vogntog.

DEL

Tidligere i sommer senket Sverige maksimumsvekten for vogntog, og norske og danske transportører opplevde å bli bøtelagt ved grensen. Etter hektisk møtevirksomhet snudde den svenske regjeringen torsdag og tillot at den gamle praksisen som godkjenner biler på over 40 tonn, gjeninnføres.

– Det er veldig gledelig å se at svenske myndigheter har skjønt alvoret i denne saken og ordnet opp så raskt, sier administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund.

Han mener at samarbeid innad i bransjen og press mot svenske og norske myndigheter har ført fram.

– De går tilbake til gammel praksis og sørger også for at dette blir hjemlet i regelverket, legger Mo til.

Reduksjonen av maksimumsvekten førte i realiteten til at det ble ulovlig for norske vogntog å frakte fisk og tømmer til Sverige. Kjøretøyene som brukes til slik transport var enten for lange, for tunge eller begge deler.

Praksisendringen kom som en følge av en rettskraftig dom fra den svenske lagmannsretten, som blant annet slo fast at grensekryssende vogntog ikke skal overstige 40 tonn i vekt. Avgjørelsen hvilte på en EU-regel som til nå ikke har vært praktisert i de nordiske landene.

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) engasjerte seg i saken, og sendte brev til sin svenske kollega, Catharina Elmsäter-Svärd (Moderaterna). Torsdag skriver den svenske statsråden i en pressemelding at den gamle ordningen gjeninnføres.

– Jeg vet godt at dette har fått konsekvenser for transportbransjen, og er glad for at vi raskt har lykkes med å finne en langsiktig løsning for internasjonale transporter inn til Sverige, skriver infrastrukturministeren i en pressemelding.

Ordningen med at tyngre vogntog over40 tonn kan krysse grensa uten problemer, skal gjelde fra 4. september. (ANB-NTB)

Artikkeltags