Tapte millioner – vant litt tilbake

Tony André Johansen i TJ Auto med sin Lamborghini Avendator Roadster. Hans anke til lagmannsretten har betalt seg.

Tony André Johansen i TJ Auto med sin Lamborghini Avendator Roadster. Hans anke til lagmannsretten har betalt seg. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Anken førte delvis fram for mannen som tok feil Svinesundbro med en Lamborghini på hengeren.

DEL

– Retten slår fast at TJ Auto langt på vei har vunnet fram. Vi mener at det riktige nivået burde vært en bot på 7.000 kroner for brudd på skiltloven. Nå er boten redusert fra 60.000 til 25.000, sier advokat og tiltaltes forsvarer, Eivind Bryne, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Delikat sak

Inndragningsbeløpet er også redusert, fra 300.000 til 75.000 kroner. Men ifølge dommen i Borgarting lagmannsrett har tiltalte «opptrådt grovt uaktsomt». Men de økonomiske sanksjonene er altså kraftig redusert.

Saken har fått enorm mediedekning, og har blitt en stor belastning for Tony Andre Johansen fra Roa på Hadeland.

Hans enkeltpersonforetak driver primært med kjøp og salg av biler, også eksklusive sportsbiler. Det er kanskje den mest eksklusive han noen gang har kjøpt som etter to år fortsatt volder hodebry. Sammen med en kamerat skulle han nemlig hente en Lamborghini Avendator Roadster (2014) i Sverige.

Kom ikke så langt

Etter å ha handlet og spist på Svinesund, valgte de å kjøre korteste vei over grensen, i stedet for å kjøre tilbake til Nordbymotet og tollstasjonen.

Det var allerede betalt inn 750.000 kroner i merverdiavgift for bilen, og transittdokumentet lå klart på Svinesund. Lagmannsretten slår også fast at han hadde til hensikt å kjøre rett til Svinesund tollkontor etter grensepasseringen.

Problemet var at han ikke kom så langt. Det var kontroll, og Johansen ble stoppet. Dermed startet et mareritt som har vart siden hendelsen i februar 2014. Forholdet ble anmeldt, og siden har kverna gått.

Retten slår fast at TJ Auto langt på vei har vunnet fram.

Eivind Bryne, tiltaltes forsvarer

Vurderer ny anke

Aktor Nils Vegard (t.v.) og advokat Eivind Bryne vant fram på hver sin måte i lagmannsretten.

Aktor Nils Vegard (t.v.) og advokat Eivind Bryne vant fram på hver sin måte i lagmannsretten. Foto:

Lagmannsretten slår fast at forholdet må karakteriseres som en formal-overtredelse. Men forsvarer får ikke medhold i sitt syn om at tollvesenet aldri skulle meldt saken til politiet.

Advokat Eivind Bryne mener det er grunnlag til stede for å anke inndragningen til Høyesterett, selv om beløpet ble kraftig redusert. (ANB)

Artikkeltags