Krever tryggere skolevei

Jo flere barn som sykler til skolen, jo færre biler blir det på veien. Men barn bør være 10-12 år gamle før de slippes løs i trafikken på egen hånd.

Jo flere barn som sykler til skolen, jo færre biler blir det på veien. Men barn bør være 10-12 år gamle før de slippes løs i trafikken på egen hånd. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Trygg Trafikk krever nå at det samarbeides for å få tryggere skoleveier.

DEL

60.000 seksåringer er i høst klare for sine første skoledager.

Skal de få en trygg skolevei må kommunene engasjere seg, mens skolene og foreldrene må samarbeide, mener Trygg Trafikk.

Kommunene har et ansvar for barnas sikkerhet på vei til og fra skolen. Det ansvaret deler de med foreldrene.

– Det er viktig at skolene etablerer en god dialog med foreldrene om skoleveien og trafikksikkerhet i nærområdet, sier direktør Kari Sandberg (bildet) i Trygg Trafikk.

Sandberg minner om at kravene til skolenes trafikkopplæring er klare:

– Etter 4. trinn skal elevene kunne følge trafikkreglene for fotgjengere og syklister. Etter 7. trinn skal barna kunne praktisere trygg bruk av sykkel, fastslår hun.

– Det krever at skolene og foreldrene sammen engasjerer seg, og tenker trafikkopplæring og sikkerhet fra første skoledag.

Sandberg viser også til at jo flere barn som går og sykler, jo færre biler blir det på skoleveien.

– Men at det ikke er bare å slippe barna ut i trafikken og ønske lykke til! For å bli gode og trygge trafikanter trengs det trening, understreker hun.

– Da er det viktig at foreldrene stiller opp. Det er først og fremst deres ansvar at barna lærer seg å ferdes på en sikker måte i trafikken.

Samtidig mener hun at kommunene må legge til rette for trygge skoleveier.

– For barna er det en stor fordel hvis foreldrene og skolene kan samarbeide om trafikkopplæringen, sier direktøren i Trygg Trafikk. (ANB)

Artikkeltags