1000 ansatte rammes

Posten skal legges om under den nye regjeringen.

Posten skal legges om under den nye regjeringen. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Drøyt 1.000 ansatte rammes av nedleggelsene når Posten gjør om 149 kontorer til Post i butikk.

DEL

Fagforbundet Postkoms mål nummer en er å se til at de som rammes kan skaffes alternativt arbeid. Postkom har i drøftingene med Posten lagt vekt på at ingen skal bli arbeidsledige som følge av nedleggelsene.

- Vi krever at omstillingene gjennomføres uten oppsigelser. Så langt har vi fått positive signaler på kravet vårt, men noen garantier fra ledelsen i selskapet har vi ikke fått, sier forbundsleder Odd Christian Øverland i Postkom til NTB.

Bare 30 tradisjonelle postkontorer blir igjen når Posten gjør om 149 kontorer til Post i butikk. Bare fylkene Troms, Rogaland, Akershus og Oslo sitter igjen med mer enn ett kontor.

Ifølge Posten Norge er årsaken til endringene at de må tilpasse seg kundenes behov. Færre sender fysiske brev, mens pakkevolumene vokser som følge av økt netthandel.

I tillegg har folk flest tatt i bruk nettbank, noe som har ført til at bruken av manuelle banktjenester på postkontorene har falt med mer enn 90 prosent de siste 20 årene. De siste ti årene har over 700 postkontorer blitt lagt om til Post i butikk.

- Endrede kundebehov gjør at Posten må tilpasse seg. Butikk gir et tjenestetilbud som er godt tilpasset kundenes behov for lange åpningstider, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Omleggingen vil berøre om lag 1.000 ansatte ved postkontorene i 2013 og 2014 når gjennomføringen skjer.

- Vi håper selvsagt at de ansatte enten blir tilbudt jobb eller har skaffet seg jobb innen utgangen av 2014, sier Øverland til NTB.

Postkom og Posten er blitt enige om hvilke tiltak som er nødvendige for å skaffe nytt arbeid. Posten skal tilby omplassering og omplasseringsstøtte til ledige stillinger i det interne arbeidsmarkedet. I tillegg skal det etableres tett kontakt med Nav på fylkesnivå for å få gjennomført omskoleringstiltak til ledige jobber utenfor Posten.

- Det er en utfordring at mange av våre dyktige og lojale medarbeidere blir berørt, men endringer er nødvendig. Vi har et godt samarbeid med fagforeningene og gode erfaringer fra tidligere omstillingsprosesser. Jeg er opptatt av forutsigbare prosesser og at vi tilrettelegger best mulig for å finne gode løsninger for den enkelte, sier Mejdell.

Postens avtale med DNB om å tilby banktjenester endres i første omgang ikke, selv om Stortinget har besluttet at Postens bankplikt begrenses til å omfatte landpostnettet. En avklaring om fremtidig banktilbud vil komme i løpet av 2012.

Disse blir igjen:

Disse postkontorene opprettholdes etter tirsdagens nedleggelse av 149 postkontorer:

Fylkesvis oversikt:

Akershus:

Asker, Sandvika, Ski

Aust-Agder:

Arendal

Buskerud:

Drammen (Strømsø)

Finnmark:

Alta

Hedmark:

Hamar

Hordaland:

Bergen

Møre og Romsdal:

Molde

Nordland:

Bodø

Nord-Trøndelag:

Stjørdal

Oppland:

Gjøvik

Oslo:

Etterstad, Grønland, Majorstua, Nydalen, Rodeløkka, St. Olavs Plass, Vika

Rogaland:

Sandnes, Stavanger

Sogn og Fjordane:

Førde

Sør-Trøndelag:

Trondheim

Telemark:

Skien

Troms:

Harstad, Tromsø

Vest-Agder:

Kristiansand

Vestfold:

Tønsberg

Østfold:

Høyden

Svalbard:

Longyearbyen

(ANB-NTB)

Artikkeltags