Betente temaer til LO-kongressen

Nestleder Tor-Arne Solbakken må balansere mange hensyn når organiseringen av LO er oppe til debatt.

Nestleder Tor-Arne Solbakken må balansere mange hensyn når organiseringen av LO er oppe til debatt. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Et arbeidsutvalg i LO har sett på noen av de største stridstemaene som ventes å prege LO-kongressen neste år.

DEL

Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) har fått tilgang til konklusjonene fra et arbeidsutvalg i LO som har vurdert noen svært så betente organisasjonsspørsmål i landets største arbeidstakerorganisasjon. Dette arbeidet vil prege debatten fram mot LO-kongressen, som avholdes hvert fjerde år, og neste gang i mai.

Under nestleder Tor-Arne Solbakkens ledelse har representanter fra de fleste forbund sett på blant annet grensetvister mellom forbund, forslag om omfattende tariffreformer, muligheten for en felles offentlig arbeidsgiverforening, og tariffhopping, der arbeidsgiverne skifter til en arbeidsgiverorganisasjon med billigere tariffavtaler.

Både Solbakken og LO-leder Roar Flåthen har slått fast overfor ANB at de to virkelig store reformene som skal prege både kongressen i 2013 og hovedoppgjøret i 2014 blir bedre finansiering av etter- og videreutdanning og brede kollektive ordninger for pensjon i privat sektor. Men konklusjonene fra arbeidsutvalget til Solbakken kommer til å skape vel så mye debatt under kongressen.

– Det er viktig å understreke at arbeidet vårt handler om hvordan vi kan oppnå økt tariffpolitisk styrke for våre medlemmer, sier Solbakken til ANB. Han håper det faktum at utvalget, med representanter fra alle de viktige forbundene, har klart å bli enig, også skal dempe temperaturen under kongressen.

LO har de siste årene vært herjet av flere opprivende grensetvister, der ulike forbund kjemper om de samme medlemmene og retten til tariffavtale i en bedrift. En av de tøffeste konfliktene har vært mellom Fellesforbundet og Industri Energi i BIS Production Partner på Herøya.

Et annet eksempel er fra Bring, der det ble harde tak mellom Postkom og Transportarbeiderforbundet.

Derfor ønsker Solbakkens utvalg blant annet å samle og systematisere grenseavtaler og vedtak, samt korte ned saksbehandlingstiden, for å dempe konfliktnivået.

ANB har tidligere brakt på det rene at Solbakken-utvalget går inn for prøveordninger av en omstridt tariffreform, som har vært frontet av Fellesforbundets leder Arve Bakke. Forslaget fra Bakke går ut på en overgang fra horisontale tariffavtaler, altså at det kan være mange tariffavtaler og ulike forbund på en arbeidsplass, til vertikale avtaler, der alle er med under samme tariffavtale. Om prøveordninger er nok for alle under kongressen, gjenstår å se.

– Vi foreslår ikke at man skal gå inn for en massiv overgang fra horisontale til vertikale avtaler, men vi foreslår å legge til rette for noen prøveprosjekter der ulike forbund samarbeider på bedrifts- eller konsernnivå om felles spørsmål som blant annet lønn og arbeidstid. Da kan vi få et bilde av hvordan dette vil fungere, sier Solbakken.

Utvalget mener også at det å åpne mer opp for at flere forbund kan være part i en tariffavtale, og dele organisasjonsretten, kan løse potensielle grensetvister.

Kaoset rundt årets lønnsoppgjør i offentlig sektor fikk LO-leder Roar Flåthen til å gå ut i ANB med et krav om full gjennomgang av forhandlingssystemet i det offentlige, og han varslet samtidig debatt om hvorvidt det bør være kun en offentlig arbeidsgiverorganisasjon.

Utvalget konkluderer ikke om felles offentlig arbeidsgiverforening. Det er på det rene at LO Stat ikke ønsker dette, mens Fagforbundet ønsker det. De får uansett beskjed om å sette seg ned og snakke sammen om forhandlingssystemet i offentlig sektor.

Spesielt skal debatten rundt arbeidsgiverorganisasjonen Spekter ha vakt følelser i debatten. Spekter organiserer virksomheter som har blitt fristilt eller på andre måter ha fått en annen tilknytning til myndighetene. Flere LO-forbund er ikke spesielt fornøyde med Spekter-modellen, som man frykter skal rekruttere utenfor sin opprinnelige base. (ANB)

Artikkeltags