Fisk og sjømat gir verdier

Den største verdiskapningen og sysselsettingen i sjømatnæringa finner vi i Nord-Norge med 17.000 årsverk og en verdiskapning på 16,8 milliarder kroner.

Den største verdiskapningen og sysselsettingen i sjømatnæringa finner vi i Nord-Norge med 17.000 årsverk og en verdiskapning på 16,8 milliarder kroner. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Den norske sjømatnæringa gir ringvirkninger i andre næringer. En sjømatansatt gir opptil 1,3 nye jobber i andre næringer.

DEL

Det viser en analyse SINTEF har gjort for Fiskeri- og kystdepartementet. Undersøkelsen viser at både verdiskapning og sysselsetting økte betydelig fra 2008 til 2010.

Analysen deler landet i tre hovedregioner og ser på betydningen av norsk sjømatnæring gjennom størrelsene verdiskaping, produksjonsverdi og årsverk basert på tall fra 2010.

Verdiskapningen måles i bidrag til bruttonasjonalprodukt. Totalt bidro sjømatnæringa med en verdiskapning på 46,5 milliarder kroner. Produksjonsverdien samler opp verdiskapningen i hvert ledd. I 2010 representerte sjømatnæringa en produksjonsverdi på 137 milliarder kroner. Analysen viser også at sjømatnæringa skaper grunnlag for 44.000 arbeidsplasser.

Nord-Norge størst

– Dette er ikke bare en av de viktigste eksportnæringene i Norge. Denne analysen viser at sjømatnæringa skaper verdier og sysselsetting langs kysten og genererer ringvirkninger som er svært viktige for mange lokalsamfunn, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Den største verdiskapningen og sysselsettingen i sjømatnæringa finner vi i Nord-Norge med 17.000 årsverk og en verdiskapning på 16,8 milliarder kroner. Midt-Norge er rangert som nummer to med en verdiskapning på 16,8 milliarder kroner og 14.500 årsverk. På Vestlandet hadde næringen en verdiskapning på 13,7 milliarder kroner og skapte totalt om lag 13.300 årsverk ifølge analysen.

Potensial

– Sjømatnæringa er viktig, men vi har ennå ikke utnyttet det fulle potensialet i våre havområder. Jeg har stor tro på at vi vil se enda større ringvirkninger basert på nye produkter og nye blå industrier i årene framover, sier Berg-Hansen.

SINTEF peker på at leverandørindustrien til sjømatnæringa både er mangfoldig og sammensatt, men mener den har et uforløst potensial internasjonalt. Da trengs det nasjonale satsinger for å styrke leverandørindustrien.

Ulik fordeling

Totalt skaper de tre regionene omtrent like store ringvirkninger, men det er forskjeller på hvor ekstraeffekten havner. Det er i Nord-Norge ringvirkningene av næringa er størst utenfor landsdelen. Det er derimot på Vestlandet ringvirkningene av næringa er størst i egen region. Her oppstår 54 prosent av ringvirkningene i Vestlandet, mens 31 prosent av de nordnorske ringvirkningene blir i landsdelen

Rapporten kartlegger også de økonomiske virkningene kjernevirksomheten fiske, oppdrett og foredling gir i andre næringer. I Nord-Norge gir hver krone skapt i sjømatnæringa grunnlag for at andre næringer skal tjene 58 øre, men bare 17 øre går til andre næringer i landsdelen.

Den største økonomiske virkningen for andre finner du på Vestlandet, der hver krone tjent i sjømatnæringa gir grunnlag for en inntjening på 83 øre i andre næringer, og hvor 45 øre blir i landsdelen. (ANB-NTB)

Artikkeltags