Flere arbeidsledige

Det har vært en svak oppgang i antall arbeidsledige her i landet.

Det har vært en svak oppgang i antall arbeidsledige her i landet. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Antallet arbeidsledige går litt opp, og det var i januar 97.000 som sto uten jobb.

DEL

Det gir en arbeidsledighet på 3,6 prosent, viser den nye arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ifølge undersøkelsen ble det 9.000 nye arbeidsledige i Norge fra oktober 2012 til januar 2013. Det betyr at 68,7 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år var i arbeid i januar.

Tallene er justert for sesongvariasjoner, og den svake økningen er innenfor undersøkelsens feilmargin.

Sammenlignet med andre land i Europa er fortsatt arbeidsledigheten i Norge lav. I Danmark og Sverige er arbeidsledigheten nå på 7,3 og 8 prosent. I Frankrike er arbeidsledigheten 10,6 prosent, mens den var på 5,3 i Tyskland og hele 26,2 prosent i Spania.

SSB og Nav

Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelser (AKU) må ikke forveksles med registrerte arbeidsledige i Nav-systemet.

Det er tre hovedkriterier i internasjonale standarder for definisjon av arbeidsledighet:

  1. Man skal være helt uten arbeid.
  2. Man skal nylig ha forsøkt å få arbeid.
  3. Man skal være umiddelbart tilgjengelig for arbeid.

AKU følger disse tre kriteriene strengt, mens Nav i tillegg krever at man skal ha søkt arbeid via Nav, og at man ikke deltar på et arbeidsmarkedstiltak.

Det ferskest Nav-tallene viser at arbeidsledigheten var på 2,7 prosent av arbeidsstyrken i mars. (ANB-NTB)

Artikkeltags