Grønne jobber i vinden

Flere operatører på norsk sokkel har for dårlig beredskap ved akutt forurensning, konstaterer Klif.

Flere operatører på norsk sokkel har for dårlig beredskap ved akutt forurensning, konstaterer Klif. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

1 av 5 norske ledere kommer til å rekruttere medarbeidere med miljøfaglig kompetanse i løpet av de neste to årene.

DEL

Det viser en ny undersøkelse fra Respons Analyse AS blant 1.650 norske bedriftsledere.

Ifølge undersøkelsen gjelder dette både i offentlig og privat sektor, men det er særlig to bransjer som skiller seg ut.

Hele 41 prosent av lederne i olje- og gassbransjen vil rekruttere grønne medarbeidere i nær framtid, mens 35 prosent i bygg- og anleggsbransjen sier dette er aktuelt.

– At såpass mange vil rekruttere grønn arbeidskraft synes vi er positivt, sier Per Bergerud, prosjektleder for konseptet Proffice Green Jobs, som står bak undersøkelsen.

– Dette gjenspeiler det vi opplever hos våre kunder, nemlig et økt miljøengasjement og fokus på bærekraftig utvikling, ofte som en del av bedriftens samfunnsansvar.

Ser vi på hvilken type miljøfaglig kompetanse bedriftene trenger de neste 1-2 årene, er det HMS som særlig skiller seg ut, med 58 prosent av svarene. Deretter kommer miljøplanlegging som det nest største området, med 30 prosent.

Her er hele oversikten:

HMS: 58 %

Miljøplanlegging: 30 %

Sertifiseringer (ISO, BREEAM, EMEAS): 27 %

Energiforvaltning: 24 %

Forurensing/miljøkonsekvensanalyse: 20 %

Avfallshåndtering: 19 %

Klimatilpassing: 15 %

Livssyklusanalyser (LCA): 10 %

Carbon Footprint Analysis (CFA): 4 %

Annet: 9 %

Undersøkelsen kartlegger også hva som er årsaken til at bedriftene vil rekruttere medarbeidere med denne miljøfaglig kompetanse.

45 prosent svarer at bedriftens strategi for samfunnsansvar krever det, mens 32 prosent mener det vil gi bedriften et konkurransefortrinn.

Særlig i privat sektor er dette viktig. I denne sektoren er det også mange som mener at en slik satsing bidrar til å øke inntjeningen og kutte kostnader for bedriften.

Motiv for å rekruttere grønne medarbeidere:

Bedriftens strategi for samfunnsansvar krever det: 45 %

Det vil gi oss et konkurransefortrinn: 32 %

Vi har alltid hatt løpende behov for denne type arbeidskraft: 30 %

Grønne tiltak er en trend vi ønsker å følge: 27 %

Det vil bidra til å øke inntjeningen / kutte kostnader for bedriften: 26 %

Miljøpolicyen i bedriften krever det: 22 %

Omlegging i bedriften skaper behov for denne type kompetanse: 11 %

Annet: 3 %

Artikkeltags