Holder renta uendret

 Usikkerheten om utviklingen i Europa er større enn på lenge. Selv om utviklingen her hjemme har vært litt sterkere enn tidligere anslått, trekker uroen og den svake utviklingen ute i retning av å holde styringsrenta i ro, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Usikkerheten om utviklingen i Europa er større enn på lenge. Selv om utviklingen her hjemme har vært litt sterkere enn tidligere anslått, trekker uroen og den svake utviklingen ute i retning av å holde styringsrenta i ro, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Finansministeren advarer sterkt mot lånefest etter at Norges Bank bestemte seg for å holde renta fast på 1,5 prosent.

DEL

Selv om forholdene i norsk økonomi isolert tilsier at det godt kunne vært dyrere å låne penger i norske banker, er krisen i Europa bare blitt dypere og sterkere siden sentralbanken senket styringsrenta med et kvart prosentpoeng i mars.

Dermed ble det en beslutning om uendret styringsrente onsdag, helt i tråd med ekspertenes spådommer og markedets forventninger onsdag.

– Beslutningen er i tråd med de signaler banken ga i den pengepolitiske rapporten fra mars, og den var ventet i markedet, fastslår finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap).

Finansministeren minner om at det lave rentenivået ikke kommer til å vare evig. Nå advarer han nordmenn mot å ta opp for store lån:

– Rentenivået i Norge er lavt. Norges Bank signaliserer imidlertid at renten vil bli satt gradvis opp gjennom de neste årene, mot et mer normalt nivå. Det er viktig at husholdningene ikke legger dagens rentenivå til grunn når de tar beslutninger om kjøp av hus eller bil. Også bankene har et ansvar her, sier finansministeren.

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier at det først og fremst er uroen i Europa som gjør at renta blir liggende i ro:

– Usikkerheten om utviklingen i Europa er større enn på lenge. Selv om utviklingen her hjemme har vært litt sterkere enn tidligere anslått, trekker uroen og den svake utviklingen ute i retning av å holde styringsrenta i ro, sier Olsen.

Norges Bank mener dessuten at krisen vil vare lenger enn man tidligere har ment. Det betyr lavere økonomisk vekst og utsettelse av en forventet renteoppgang.

Midt i krisen er utviklingen i Norge sterkere enn ventet.

– Arbeidsledigheten er lav og lønnsveksten ser ut til å kunne bli noe høyere enn tidligere anslått. En sterk krone og svak vekst ute bidrar fortsatt til å holde inflasjonen lav, men utviklingen i norsk økonomi peker mot at inflasjonen etter hvert vil ta seg opp, ifølge Olsen.

Johnsen understreker på sin side at Norge fort kan bli påvirket av utviklingen utenfor landets grenser:

– Usikkerheten om utviklingen i internasjonal økonomi er høy. I Europa er det utsikter til lav vekst, og arbeidsledigheten er høy. Enkelte land i euroområdet sliter tungt. Selv om Norge så langt har klart seg bra, vil også vi kunne bli påvirket av det som skjer ute, sier finansministeren.

Det betyr at mange norske eksportbaserte bedrifter er svært sårbare dersom etterspørselen synker eller kronen styrkes, understreker han.

Uro tilsier ro

Norges Bank anslår nå at styringsrenta vil holde seg uendret fram mot årsskiftet, og at den deretter gradvis vil stige mot et mer normalt nivå.

Neste år ligger prognosen for styringsrenta imidlertid noe høyere enn det Norges Bank anslo i sin forrige pengepolitiske rapport i mars.

Samtidig understrekes det at når usikkerheten i Europa er større enn på lenge, så trekker det i retning av å holde styringsrenta i ro. (ANB-NTB)

Artikkeltags