Barn skal få bedre erstatning

Det generelle erstatningsnivået skal heves vesentlig, slik at barn får erstatning på samme nivå som voksne dersom de skades.

Det generelle erstatningsnivået skal heves vesentlig, slik at barn får erstatning på samme nivå som voksne dersom de skades. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Nytt regelverk gjelder fra 1. januar 2017.

DEL

 Barn og unge som har pådratt seg alvorlige skader, får for lite utbetalt i erstatning, erkjenner justisminister Anders Anundsen (Frp).

– Barn har reelt sett fått langt lavere erstatning enn voksne som skades. Dette mener regjeringen er svært urimelig, sier han.

Nå varsler han et nytt regelverk som skal tre i kraft om ett år, altså 1. januar 2017.

– Vi skal heve det generelle erstatningsnivået vesentlig, slik at barn får erstatning på samme nivå som voksne. Reglene skal også gjelde for barn og unge opp til 19 år, sier justisministeren til NTB.

I dag er grensen 16 år.

Hovedregelen er at erstatning for personskade utmåles individuelt. Men for unge skadelidte er det spesielt vanskelig å fastsette hvor stort et framtidig inntektstap blir.

For å sikre barn lik erstatning for lik skade, er det derfor egne standarder i skadeserstatningsloven. Problemet er at den gjeldende regelen er fra 1987 og ikke reflekterer utviklingen som har funnet sted i erstatningsnivået for andre grupper.

Justisminister Anders Anundsen.

Justisminister Anders Anundsen. Foto:

Det nye regelverket skal bli mer treffsikkert, ved å ta utgangspunkt i den skadelidtes muligheter i arbeidslivet fremfor medisinsk invaliditet alene.

Regjeringen går inn for å endre erstatningsutmålingen til en tofasemodell.

I første fase utmåles en overgangserstatning fram til fylte 21 år. Deretter kommer hoveddelen av erstatningen, som skal dekke framtidig inntektstap basert på ervervsmessig uførhet. Forutsetningene er da bedre for å vurdere den enkeltes karrieremuligheter og inntektsevne, anfører departementet.

– Det vil føre til høyere erstatningsutbetalinger samlet sett og et mer rettferdig system, sier Anundsen.

Han mener regjeringen med dette grepet retter opp i en urettferdighet som har rammet skadelidte barn i mange år.

Vi skal heve det generelle erstatningsnivået vesentlig, slik at barn får erstatning på samme nivå som voksne.

Justisminister Anders Anundsen (Frp)

(ANB-NTB)

Artikkeltags