Dårlig pensjon for nye nordmenn

For mange innvandrere er det jobb i lavlønnsyrker som er lettest å få, og med lav lønn blir også pensjonen lav.

For mange innvandrere er det jobb i lavlønnsyrker som er lettest å få, og med lav lønn blir også pensjonen lav. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Men også flyktninger er sikret minstepensjon på 163.000 kroner i året.

DEL

– Innvandrere flest kommer til å få lave pensjoner, sier Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand.

Mange innvandrerne vil få gode jobber. Men er arbeidskarrieren kort, blir pensjonen deretter.

– Alle år med arbeidsinntekt mellom 13 og 75 år teller når pensjonen skal tjenes opp. Har du gått glipp av mange arbeidsår i Norge, blir det dermed vanskelig å få en god pensjon, forklarer Dyre Haug.

Mange har tjent opp en viss alderspensjon i hjemlandet sitt, slik at de likevel kan få et akseptabelt samlet pensjonsnivå. En del land har imidlertid ikke et velfungerende pensjonssystem, så alle kan ikke forvente å få uttelling her. 

For mange innvandrere er det jobb i lavlønnsyrker som er lettest å få, og med lav lønn blir også pensjonen lav.

– Vi har et godt velferdssystem i Norge. Alle er sikret en minstepensjon fra folketrygden, uansett tidligere arbeidsinntekt. I dag er minstepensjonen på mellom 163.000 og 176.000 kroner. Ved så lave inntekter vil pensjonen normalt være skattefri, forteller Knut Dyre Haug.

Også de som har arbeidet få år i Norge, er garantert minstepensjon så lenge de er bosatt her. Det sørger en egen stønadsordning for pensjonister med kort botid i Norge for. Stønaden blir behovsprøvd mot all annen inntekt, både i Norge og utlandet. Formue kan også gi avkorting. Flyktninger er unntatt fra denne behovsprøvingen, og har rett til minstepensjon uten avkorting for annen inntekt og formue, ifølge Nav.

Alle bedrifter er pålagt å ha tjenestepensjon for sine ansatte, så lenge de har minst 20 prosent stilling. Men det er stort forskjell på de ulike pensjonsordningene.

Lavlønnsyrker som servitør, renholder og butikkmedarbeider har ofte minimumsordninger, hvor kun to prosent av lønnen blir satt av til pensjon.

– Begynner du å jobbe i et lavlønnsyrke som 50 åring , kan du forvente å få utbetalt 5.000-10.000 kroner i året i ti år fra en minimumsordning. Det er ikke rare greiene, så for eldre innvandrere vil det være minstepensjonen som monner, sier Dyre Haug.

For høytlønnede unge innvandrere med en god tjenestepensjonsordning kan derimot tjenestepensjonen gi høyere utbetaling enn folketrygden. For dem er pensjonsframtiden lys. (ANB)

Artikkeltags