Slår et slag for byutviklingen

Akademikerne mener at politikerne bør ta mer hensyn til byutvikling.

Akademikerne mener at politikerne bør ta mer hensyn til byutvikling. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Politikerne undervurderer viktigheten av regional byutvikling.

DEL

–  Det mener lederen i Akademikerne, Knut Aarbakke. Han påpeker at kommunereformen handler om mer enn kommunale velferdstjenester.

– Sterke kommuner er helt avgjørende også for næringsutvikling og arbeidsplasser, sier Aarbakke til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– En mer helhetlig samferdsels- og næringspolitikk er eksempler på hvorfor kommunereformen bør starte med de største byene og regionene rundt disse, poengterer han, og slår fast at de fleste menneskene bor i disse områdene.

Sterkere fagmiljøer

– Det er her endringer i kommunestrukturen vil ha størst effekt. Bedre bo- og arbeidsmarkedsregioner vil skape både sterkere fagmiljøer og bedre vekstvilkår for næringslivet, legger han til.

– Men da må kommunestrukturen rundt de 20 største byene tilpasses arbeidsmarkedsregionen på en annen måte enn i dag, hevder lederen av Akademikerne.

Professor Jørn Rattsø la i fjor fram en forskningsrapport for NHO og Akademikerne som nettopp viser at effekten av kommunesammenslåinger er størst rundt de store byene, ikke i utkantkommunene som mange har trodd.

Skaper arbeidsplasser

Rattsø, som også leder produktivitetskommisjonen, mener det viktigste med kommunereformen er at de store bykommunene blir mer robuste og slagkraftige. Aarbakke er enig, og mener de fleste partiene ikke forstår betydningen av å utvikle sterke regionale bysentra.

Akademikerne har spurt de politiske partiene om de mener en prioritering av sterkere regionale bysentra kan være en motvekt til sentralisering i Oslo.

Miljøpartiet De Grønne, SV, KrF og Høyre svarer ja.

Arbeiderpartiet har en egen storbypolitikk for å styrke nettopp byene.

Senterpartiet sier et klart nei, mens Venstre presiserer viktigheten av desentralisering av statlige arbeidsplasser. (ANB)

Artikkeltags