Mange utenlandske doktorer

Stadig flere utlendinger tar doktorgrad ved Universitetet i Bergen.

Stadig flere utlendinger tar doktorgrad ved Universitetet i Bergen. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Utenlandske statsborgere stod bak mer enn hver tredje doktorgrad som ble avlagt ved Universitetet i Bergen (UiB) i fjor.

DEL

Aldri før har det blitt avlagt flere doktorgrader ved UiB enn i 2011. Totalt ble 254 doktorander kreert til doktor i fjor, 17 flere enn året før. 89 av doktorandene var utlendinger.

De ferske tallene viser også at kvinneandelen er nokså stabil, med en marginal tilbakegang fra 45,6 prosent i 2010 til 44,9 prosent i 2011.

– Forskerutdanningen en er stor suksesshistorie. Vi har i mange år hatt et mål om 250 kandidater og i år oppnår vi det, sier rektor Sigmund Grønmo til UiBs nettside På Høyden.

Men andelen av doktorander med utenlandsk statsborgerskap er klart økende. Fra 2010 til 2011 har andelen økt fra 29,5 prosent til 35,0 prosent. Totalt var de 89 utenlandske doktorander fordelt på 41 land.

De fleste utenlandske doktorandene kommer fra land i Europa. Her økte antallet fra 35 i 2010 til 40 i fjor.

Likevel er økningen størst for asiater. Antallet doktorander fra Asia ble doblet fra 15 til 30 det siste året.

Det fakultetet som har hatt størst økning i det totale antall doktorander, er Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Her var det 18 flere doktorander i 2011 enn i 2010.

Dermed har fakultetet tatt tilbake posisjonen som UiBs største doktorandprodusent.

Den rollen har vandret mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det medisinsk-odontologiske fakultet annen hvert år. (ANB)

Artikkeltags