NHO tapte mot LO

Det kan bli ny oljestreik etter at NHO tapt for LO i Arbeidsretten.

Det kan bli ny oljestreik etter at NHO tapt for LO i Arbeidsretten. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

NHO tapte arbeidsrettsaken mot LO. Dermed er det fare for ny oljestreik fra søndag.

DEL

Retten ga LO medhold i tvisten med NHO om boredriftsavtalen.

Etter den opprivende striden i sommer, er det planlagt ny mekling mellom LO-forbundet Industri Energi og Oljeindustriens Landsforening i helgen.

159 ansatte i borebedriften KCA Deutag står streikeklare, noe NHO og OLF har anført at vil være tariffstridig. Innvendingene ble enstemmig avvist av Arbeidsretten fredag. Dermed får forbundsleder Leif Sande i Industri Energi den omkampen han så gjerne ønsket seg.

– Dette slaget er ikke over. Statoil og OLF vet at pensjonsspørsmålet vil bli tatt opp ved hver anledning framover, sa Sande til NTB dagen etter at regjeringen hadde stanset streiken blant oljearbeiderne.

Han var rasende på arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap), som grep inn ved tvungen lønnsnemnd, en snau halvtime før oljeselskapenes varslede stor-lockout skulle tre i kraft ved midnatt 9. juli.

Selv om installasjonene Ringhorne og Kvitebjørn i Nordsjøen vil bli berørt av en streik, er det ikke omfanget, men prinsipiell uenighet om spilleregler som forklarer hvorfor NHO i forrige uke brakte spørsmålet inn for Arbeidsretten.

Borebedriftsavtalen var blant de tre overenskomstene som Industri Energi og OLF forhandlet om i forkant av sommerens streik på norsk sokkel, og arbeidsgiversiden mener LO nå forsøker seg på en urimelig omkamp.

– Det har i 25 år vært en forutsetning at sokkelavtalene skulle forhandles og eventuelt avgjøres felles, sa NHOs administrerende direktør, John G. Bernander, da stevningen ble sendt i forrige uke.

Arbeidsretten viser forståelse for NHO-sjefens syn på dette punktet.

– Industri Energi var klar over motpartens forutsetninger om rammen for meklingen og løsningen av tvisten. Det er da bemerkelsesverdig at Sande under meklingen ikke på en klarere måte ga uttrykk for IEs syn på den videre prosessen, heter det i kjennelsen.

KCA Deutag er eneste borebedrift som omfattes av avtalen det nå skal mekles om. Alle de øvrige selskapene er omfattet av den langt større flyteriggavtalen med Norges Rederiforbund, som ble ferdigforhandlet i mai.

– Dersom det blir streik, legges hele belastningen på en bedrift. Det er urimelig, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Han slår fast at arbeidsgiversiden i realiteten ikke har noe å forhandle om i en ny mekling.

– Å gi andre vilkår for boreavtalen enn for de øvrige avtalene i sokkeloppgjøret vil være klart tariffstridig. Når partene nå må møtes til mekling, er dette i realiteten en omkamp på Rikslønnsnemndas kommende avgjørelse. Dette bidrar kun til en unødvendig skjerping av konfliktnivået mellom partene, sier Oppegaard.

Det er ventet at Rikslønnsnemnda vil avgi sin kjennelse etter sommerens sokkelstreik et stykke ut i september. (ANB-NTB)

Artikkeltags