Krever storsatsing på gods

Ingen har det så travelt som en død laks, sa fiskeriminister Per Sandberg på et seminar i regi av LO og NHO denne uka. Han planlegger en femdobling av norsk fiskeeksport i årene som kommer. Så mye fisk er det ikke plass til på norske veier. Da må jernbanen bygges ut.

Ingen har det så travelt som en død laks, sa fiskeriminister Per Sandberg på et seminar i regi av LO og NHO denne uka. Han planlegger en femdobling av norsk fiskeeksport i årene som kommer. Så mye fisk er det ikke plass til på norske veier. Da må jernbanen bygges ut. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Noen få ekstra svinger og litt modernisering av jernbanen vil gi store gevinster for eksportnæringene, mener LO og NHO.

DEL

– Ved å gjennomføre en helhetlig pakke av tiltak hvor man elektrifiserer, bygger fjernstyring, krysningsspor og tilsvinger vil man revolusjonere hvordan ikke bare jernbanetrafikken i Innlandet organiseres, men åpne en helt ny korridor for gods fra Nordland, Midt-Norge og Nordvestlandet til Sverige og til kontinentet, sier administrerende direktør i Skogeierforbundet Erik Lahnstein til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Før påske er det forventet at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommer med forslag til Nasjonal transportplan for 2018–2029.

Nå har en allianse ledet av LO, NHO og Skogeierforbundet utarbeidet en plan for godstog som de mener vil gi store muligheter for å flytte eksportvarer som fisk og tømmer fra vei til bane.

– Her får vi både næringsutvikling og store miljøgevinster, uttaler Lahnstein.

Seminar om gods

Pakka, som har fått navnet «Godspakke Innlandet», skal noe enkelt fortalt blant annet sørge for at godstog som kommer fra Nord- eller Midt-Norge slipper å snu på stasjoner i Innlandet eller måtte ta turen innom trafikkerte Oslo før de kjører videre til Sverige eller Europa.

Alliansen mener dette vil spare togene for mye tid. Og tid er penger. Pakka skal også gi store muligheter for skognæringen i Innlandet.

Erik Lahnstein.

Erik Lahnstein. Foto:

Denne uka inviterte de blant andre samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og fiskeriminister Per Sandberg på et seminar for å presentere planene.

Samferdselsministeren kan ikke love noe som helst før Nasjonal transportplan presenteres, men sier denne typen innspill er viktige.

– Tenkningen er at vi må sørge for at jernbanen blir mer tilrettelagt for gods. Det har vært mye fokus på persontransport, særlig rundt Oslo, men vi har i for stor grad latt infrastrukturen forfalle i resten av landet. Skal du klare å bruke jernbanen til å få større volum til for eksempel tømmer og fisk, må du ha en infrastruktur som er mer tidseffektiv, og ikke minst mer forutsigbar, sier Solvik-Olsen til ANB.

Nye satsinger

Selv om han ikke kan avsløre noen konkrete prosjekter, sier samferdselsministeren at det vil være rom for nye satsinger.

– Ja, men det er ikke nødvendigvis lange strekninger det er snakk om. Det godsnæringen selv snakker om, er at får de et krysningsspor her og der er det viktig. Dobbeltspor er ofte viktig der du har mange folk som skal fram og tilbake. Men på mange av de lange strekningene trenger du ikke dobbeltspor, fordi det er ikke så mange tog som skal fram. Men du må ha krysningene, så togene slipper å stå og vente på en stasjon «langt ute i gokk», uttaler Solvik-Olsen. (ANB)

Dette er pakken:

  • Elektrifisering av strekningen Kongsvinger-Elverum-Hamar.
  • Utbygging av fjernstyringsanlegg på Solørbanen fra Kongsvinger til Elverum.
  • Bygging av krysningsspor på Solørbanen.
  • Utbygging av tilsving både på Kongsvinger, Elverum og Hamar.
  • Tre nye tømmerterminaler på Kongsvinger, Hauerseter og Rudshøgda. Disse terminalene skal også kunne håndtere annet gods.
  • Pakken er forventet å koste 2,6 milliarder kroner.
  • En allianse ledet av NHO, LO og Skogeierforbundet mener det på ganske kort sikt vil være et samfunnsøkonomisk plussprosjekt.
  • Økt kapasitet på Innlandet og noen riktige svinger vil åpne opp en jernbanekorridor også fra Nord-Norge. (ANB)

Artikkeltags