– Norges viktigste næring

Lav oljepris, stillingskutt og nedgangstider har preget oljebransjen.

Lav oljepris, stillingskutt og nedgangstider har preget oljebransjen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Optimistisk peptalk fra Tord Lien (Frp) til oljebransjen.

DEL

– Jeg oppfatter at det gjøres veldig, veldig mye godt arbeid mange steder nettopp for å møte disse utfordringene. Vi må aldri miste av syne at denne næringen kommer til å bli og skal forbli Norges største og viktigste næring i lang tid framover, sier olje- og energiministeren.

Lav oljepris

Lien deltok tirsdag på Offshore Strategikonferansen i Stavanger, som er en av olje- og gassnæringens viktigste møteplasser.

Årets tema er ikke overraskende hvordan industrien skal takle den utfordrende situasjonen med lav oljepris og påfølgende stillingskutt og nedgangstider.

Med utviklingen i oljeprisen anskueliggjort på skjermer bak seg, understreket Lien imidlertid at han er sikker på at trenden vil snu.

Oppgangstider

Overfor NTB vil han ikke spekulere på når trenden snur, men sier han er fast i troen på oppgangstider. Ikke i 2016, men det vil komme, mener Lien:

– Hvis du ser på den sterke veksten i forbruket av olje og at dagens pris ikke er forsvarlig for å opprettholde produksjon, så mener jeg på sikt at det er gitt at prisen vil gå opp igjen.

Medienes skyld

I likhet med flere andre talere tirsdag mener Lien at medienes svarte krigstyper og dommedagsprofetier påvirker folks negative inntrykk av bransjen.

Blant annet frykter Hans-Christian Gabrielsen, 2. nestleder i LO, at slik omtale kan få konsekvenser for interessen blant unge når de velger utdanning. Tord Lien påpekte også at synet på industrien varierer geografisk:

– Noen ganger når jeg hører ordskiftet i mediene i andre steder i landet, høres det ut som det vi holder på med nå, er å slå av lyset på norsk sokkel så fort som mulig.

–  Til dem som hevder det, må vi som er glad i denne industrien aldri slutte å minne om at de som skal slå av lyset på norsk sokkel, de er ennå ikke født, la olje- og energiministeren til.

Lien var også opptatt av hvilket eventyr norsk olje- og gassnæring har vært og ikke minst hvor utrolig den teknologiske utviklingen har vært:

– Dette er vi altfor lite stolt av!

Permitteringer

Tross tøffe tider mener olje- og energiminister Tord Lien (Frp) at olje- og gassnæringen vil være Norges viktigste i tiår framover.

Tross tøffe tider mener olje- og energiminister Tord Lien (Frp) at olje- og gassnæringen vil være Norges viktigste i tiår framover. Foto:

Dagens permitteringsregler var også et tema for flere av talerne i Stavanger. En samlet bransje krever en utvidelse til mulighet for 52 ukers permittering, spesielt for å sikre at kompetanse ikke forsvinner fra næringen.

Regjeringen fastholder imidlertid at dagens ordning er god nok. De frykter at arbeidssøkere med 52 ukers permittering vil la være å søke jobber andre steder i landet i påvente av utviklingen i hjemregionen – den såkalte innlåsingseffekten.

Tirsdag sa administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri at faren for innlåsingseffekt er sterkt overdrevet.

Statsråd Lien vil ikke spekulere på om det kan bli aktuelt å innføre 52 uker i framtida. Han henviser, i likhet med flere av sine regjeringskolleger den siste tiden, til det som allerede er lagt inn i budsjettet:

– Jeg tror det vi har gjort så langt er fornuftig, sette inn tiltak fra Kristiansand via Stavanger til Kristiansund, de områdene med utfordringer, i stedet for å gi utvidet permitteringstid i hele landet. (ANB-NTB)

Artikkeltags