– Pappakvoten i fare

Frykten for at pappa får mindre tid med barnet er årsaken til motstanden mot å gjøre foreldrepermisjonen enda mer fleksibel.

Frykten for at pappa får mindre tid med barnet er årsaken til motstanden mot å gjøre foreldrepermisjonen enda mer fleksibel. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Til tross for stor motstand vil regjeringen gjøre foreldrepermisjonen enda mer fleksibel.

DEL

Det får Anette Trettebergstuen (Ap) til å frykte for hele pappapermen.

– Nok en gang kjører regjeringen på samme hva de støter på av motstand. Jeg hadde håpet og forventet at regjeringen hadde lært at et nytt angrep på pappapermen er i utakt med folkeviljen, sier Trettebergstuen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Forslaget vil gjøre det mulig for flere foreldre enn i dag å overføre kvoten til den andre.

I dag er det kun en unntaksordning som kan overføre permisjonskvoten ved sykdom eller skade.

Dette forslaget utvider unntakene til også å gjelde ved arbeidsledighet, arbeidsopphold i utlandet, selvstendig næringsvirksomhet, den andre forelderens arbeidssituasjon og gjennomføring av fengselsstraff. I tillegg skal ordningen være tillitsbasert med egenerklæring fra foreldrene.

– Må skrote forslaget

– Pappakvoten er viktig for barns samvær med pappa og avgjørende for likestillingen og kvinners yrkeskarriere. Den er en suksess, poengterer Trettebergstuen.

NHO, Spekter og Virke på arbeidsgiversiden og LO, Unio og YS har sjelden vært så samstemt. De mener alle at regjeringen må skrote forslaget.

Frykten er at dette i praksis vil føre til at pappakvoten og likestillingen svekkes ytterligere.

Barnet viktigst

I et skriftlig spørsmål til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp), oppfordret Trettebergstuen statsråden til å skrote hele forslaget.

I sitt svar viser Horne til samarbeidsavtalen som regjeringen har med Venstre og KrF, hvor det nettopp står at det skal åpnes for en tillitsbasert unntaksordning. Dette mener Horne at hun nå har fulgt opp.

– En del familier har av ulike grunner ikke anledning til å benytte hele foreldrepengeordningen. Det går ut over barnet. Vi ønsker at flere familier skal ha mulighet til å være hjemme med barnet i hele stønadsperioden, mener Solveig Horne.

- Forslaget om en slik unntaksordning gir noen familier mer fleksibilitet, påpeker hun, men presiserer likevel at det ikke skal være fritt fram (ANB).

Artikkeltags