Skattetabbe til 12.208 kr

Pass spesielt på hvis du har blitt enslig forsørger nylig. Selv om du har rett til å bli lignet i skatteklasse 2, mangler kanskje ligningskontoret opplysningene om dette. Det koster deg 12 208 kroner å bli lignet i skatteklasse 1 hvis du skulle ha blitt lignet i skatteklasse 2.

Pass spesielt på hvis du har blitt enslig forsørger nylig. Selv om du har rett til å bli lignet i skatteklasse 2, mangler kanskje ligningskontoret opplysningene om dette. Det koster deg 12 208 kroner å bli lignet i skatteklasse 1 hvis du skulle ha blitt lignet i skatteklasse 2. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Et av de feteste skattefradragene gir 12 208 kroner i spart skatt. Likevel glemmer mange det.

DEL

[NA24] Enkelte skattefradrag er viktigere å sjekke enn andre. Det gjelder spesielt om du er i riktig skatteklasse. Har du krav på Skatteklasse 2 og står oppført med klasse 1 risikerer du å betale 12 208 kroner for mye i skatt, skriver NA24.

Det er grunn til å tro at mange opplever nettopp dette.

Sjekk skatteklassen

En kontroll utført av Skatt Øst i 2010 viste at nesten 70 prosent av som skulle ha skatteklasse 2 på selvangivelsen ikke hadde krevd dette selv. Kontrollen bidro til at de det gjaldt fikk rettet feilen.

– Det fortsatt er viktig at man sjekker skatteklassen på selvangivelsen, selv om dette nå er greit for de aller fleste, sier avdelingsdirektør Inger-Berit Andersen i Skatt øst til NA24.

Samlivsbrudd

Har du vært gjennom et samlivsbrudd i løpet av fjoråret, bør du sjekke selvangivelsen ekstra nøye. Da kan det nemlig være at du er plassert i feil skatteklasse - og det kan du tape penger på.

Pass spesielt på hvis du har blitt enslig forsørger nylig. Selv om du har rett til å bli lignet i skatteklasse 2, mangler kanskje ligningskontoret opplysningene om dette. Det koster deg 12 208 kroner å bli lignet i skatteklasse 1 hvis du skulle ha blitt lignet i skatteklasse 2.

Fredag 27. april svarte fire skatteadvokater fra KPMG på NA24-leserens spørsmål om skatt. Se svarene og få gode råd!

Feil forekommer

Selv om ligningsmyndighetene er pliktig til å ligne blant annet enslige forsørgere i gunstigste skatteklasse, forekommer det feil. Spesielt gjelder dette ved samlivsendringer

Andersen påpeker at de som spesielt bør sjekke er de som er i en situasjon med delt forsørgelse av barn, enslige forsørgere av barn over 18 år samboere med særkullsbarn.

– Verdien av å bli satt i klasse 2 for en enslig forsørger var 12 208 kroner i 2011. I 2012 er verdien 12 698 kroner, sier privatøkonomiekspert Rune Pedersen i ABC Penger til NA24.

Grunnen er at du får et dobbelt personfradrag i selvangivelsen. Dette personfradraget blir automatisk trukket fra i selvangivelsen, og er på 43 600 kroner i 2011 (45 350 kroner i 2012).

– Hvis den ene av ektefellene ikke har inntekt, eller svært lav inntekt, vil også verdien bli 12 208 kroner i 2011 og 12 698 kroner for ligningsåret 2012, opplyser Pedersen.

Selv om ligningsmyndighetene er pliktig til å ligne deg i gunstigste skatteklasse, forekommer det feil. Spesielt gjelder dette ved samlivsendringer. Du finner hvilken skatteklasse du er satt i øverst på side 1 i selvangivelsen.

Dette er reglene:

Reglene for Skatteklasse 1 og 2 er omfattende og kompliserte vil noen si. Slik forklarer Skatteetaten hvem som tilhører hvilken klasse:

Skattesystemet består av to skatteklasser ved ligning av personlige skattytere. I skatteklasse 1 gis det ett personfradrag. Personfradraget er et skattefritt fribeløp i inntekten og gis automatisk ved beregning av skatt på alminnelig inntekt. Skattyter skal ikke kreve dette i selvangivelsen.

Ligning i skatteklasse 2 innebærer et dobbelt personfradrag. Skattytere bosatt i Nord-Troms og Finnmark som lignes i klasse 2 får i tillegg et dobbelt inntektsfradrag (ofte kalt finnmarksfradrag). Dette gis automatisk ved skatteberegningen.

I skatteklasse 2 liknes forelder som har omsorg for barn som er 17 år eller yngre (født i 1994 eller senere), eller som forsørger ungdom som er 18 år eller eldre (født i 1993 eller tidligere) hvis forelderen enten er

  • ugift (som ugift regnes ikke meldepliktig samboer som ble meldepliktig 31. oktober 2010 eller tidligere)
  • skilt, separert, enke eller enkemann
  • samboer uten felles barn (gjelder ikke meldepliktige samboere som liknes som ektefeller), eller
  • gift/meldepliktig etter 31. oktober 2010 uten felles barn, forutsatt at ektefellene/samboerne ikke krever å bli liknet under ett

Omsorg for barn innebærer vanligvis å ha foreldreansvaret (alene eller felles) og å ha barnet boende hos seg. Har barnet bodd hjemmefra pga. skolegang eller opphold i institusjon, kan likevel vilkåret for omsorg være oppfylt. (ANB)

  • Les flere detaljer om skatteklasse 1 og 2, og flere nyheter fra NA24 her!

Artikkeltags