Sterke ord i rapport

Stavanger-gründer Johannes Lunde.

Stavanger-gründer Johannes Lunde. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

«Toppstyrt», «vanskjøttet», «pyramidespill» og «ulovlig tilegnede midler forhindret konkurs».

DEL

Det skriver bostyrer i sin rapport om det raknende imperiet til Stavanger-gründer Johannes Lunde.

Konkursen er omtalt som den største i nyere norsk historie. Så langt har 62 selskaper gått konkurs etter at Lundes system av selskaper kollapset fra slutten av januar 2010. Et utkast til den kommende borapporten er lekket til Dagens Næringsliv. Her skal bostyrer Fredrik Bie ha satt insolvenstidspunktet, da Lunde-systemet var teknisk konkurs, til slutten av 2009. Men Lunde skal ha fortsatt å holde de over 100 resterende selskapene flytende ved hjelp av lyssky metoder.

– Omdisponering av betydelige beløp internt i konsernet, og utbetalinger og uttak fra konsernet, fikk etter hvert preg av å være et pyramidespill hvor likviditeten rammet alle deler av konsernstrukturen, heter det i rapportutkastet til Bie.

Den første konkursen kom da båtkonsernet Johs Lunde Marine Group meldte oppbud 28. januar 2010. Deretter falt selskapene fra som dominobrikker, med en topp vinteren 2011. Bostyrer understreker at det var ulovlig tilegnede midler som forhindret en konkurs alt ved inngangen av 2010. Ved roret skal Johannes Lunde selv ha stått:

– Man kan konkludere med at kravet til å ivareta det enkelte konsernselskaps egne interesser under drift gjennomgående er vanskjøttet, skriver Bie.

Til NTB sier Bie at det er beklagelig at borapporten er lekket til pressen, og han ønsker ikke å kommentere innholdet. Dette er et punkt der han og Johannes Lunde ser ut til å være enige:

– Rapporten er et utkast som dessverre er kommet på avveie. Jeg forventer at endelig rapport blir annerledes. Når vi har gitt våre tilsvar, skriver Lunde i en SMS til Dagens Næringsliv.

Bie har tidligere anslått at samlet gjeld for boet ligger rundt 1,8 milliarder kroner. (ANB-NTB)

Artikkeltags