– Urealistiske forventninger

 Veldig mange instanser har deltatt, i tillegg til fylkeskommunene. Det er veldig bra, og det viser at engasjementet rundt omkring er stort. Mange ønsker mer vei og en mer moderne jernbane, og det gjør vi også. Men forventningene er skyhøye. Summen av forventningene går rett og slett ikke i hop, sier samferdselsminister Marit Arnstad til NTB.

Veldig mange instanser har deltatt, i tillegg til fylkeskommunene. Det er veldig bra, og det viser at engasjementet rundt omkring er stort. Mange ønsker mer vei og en mer moderne jernbane, og det gjør vi også. Men forventningene er skyhøye. Summen av forventningene går rett og slett ikke i hop, sier samferdselsminister Marit Arnstad til NTB. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Fristen for å gi innspill til planforslaget til nasjonal transportplan er utgått.

DEL

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) mener mange har for høye forventninger til hva som er gjennomførbart.

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor AS la i februar fram et forslag til ny nasjonal transportplan 2014-2023. Forslaget har siden vært ute på høring hos relevante instanser og fylkeskommunene, og fristen for å svare gikk ut fredag.

– Veldig mange instanser har deltatt, i tillegg til fylkeskommunene. Det er veldig bra, og det viser at engasjementet rundt omkring er stort. Mange ønsker mer vei og en mer moderne jernbane, og det gjør vi også. Men forventningene er skyhøye. Summen av forventningene går rett og slett ikke i hop, sier samferdselsminister Marit Arnstad til NTB.

Transportetatene hadde fått i oppdrag å presentere hva som var mulig å få til de neste ti årene med en videreføring av dagens rammer, en økning i bevilgningene på 20 prosent og en økning i bevilgningene på 45 prosent.

Ifølge Arnstad går enkelte av høringsvarene veldig mye lenger enn en økning på 45 prosent med de tiltakene de foreslår.

– Dersom vi skulle gå lenger, måtte vi ha prioritert ned på andre velferdsområder. Dette går på hva vi har kapasitet til og hva vi kan klare å gjennomføre. Vi skal gjennomføre mye bra, men vi klarer ikke å innfri alle forventninger. Vi er nødt til å gjøre avveininger og prioritere det viktigste, sier Arnstad.

Kritisk

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) er blant instansene som har levert høringsuttalelse til transportplanen og er ikke nådig i sin beskrivelse av situasjonen.

– Hvis det legges til grunn en politisk ambisjon om å øke rammen for samferdselssatsingen med 45 prosent, kan en slik økning ved første øyekast virke betydelig, men RIFs gjennomgang viser at økningen kun bidrar til å opprettholde dagens standard. RIF mener derfor det er feil å kalle en slik satsing et løft, heter det i høringsuttalelsen.

Foreningen mener det har vært en «underinvestering» i samferdsel i mange år, spesielt på vei og jernbane.

– I tillegg har det vært et veldig stort vedlikeholdsetterslep, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansen i RIF.

Startfase

Arnstad sier hun er overrasket over at RIF uttaler seg så bastant om en plan som ikke er ferdig ennå og påpeker at mye arbeid gjenstår.

– Jeg synes det er pussig at de ser ut til å vite hvordan planen kommer til å se ut. Vi er foreløpig kun i startfasen av dette arbeidet, sier hun.

Betydelige midler er allerede blitt omdisponert til vedlikeholdsarbeid og driftskostnader, og Arnstad er klar på at det vil ta flere år å hente inn etterslepet.

På spørsmål om hva hun mener om at nye veiprosjekter må settes på vent på grunn av tidligere underinvestering og vedlikeholdsetterslep, svarer Arnstad:

– Man er hele tiden nødt til å balansere, man kommer aldri til å klare å få til alt.

Den ferske samferdselsministeren sier hun ser fram mot en arbeidsom høst, før den endelige transportplanen skal legges fram våren 2013.

– Nå skal vi bruke høsten til å gå gjennom høringssvarene og de ulike ønskene. Dette er veldig spennende arbeid. Det er noe som betyr veldig mye for folk, sier hun. (ANB-NTB)

Artikkeltags