Vil ha gods til sjøs

Sturla Henriksen i Rederiforbundet slår fast at sjøtransport er bedre for både miljøet og veiene.

Sturla Henriksen i Rederiforbundet slår fast at sjøtransport er bedre for både miljøet og veiene. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Rederiforbundet mener fagetatenes innspill til Nasjonal Transportplan er kjemisk renset for forslag som kan få mer gods fra vei til sjø.

DEL

– Jeg berømmer gjerne statsråd Lisbeth Berg-Hansen for det arbeidet hun gjør for å få til en nærskipsfartsstrategi. Det er viktig, for på dette området har utviklingen gått i feil retning i årevis, slår administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund fast overfor Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Dette er et område der mange har vært enige i mange år, og derfor er det avgjørende nå at fiskeri- og kystministerens vyer får støtte fra både fagetater og andre rødgrønne partier, legger Henriksen til.

– Knapt viet omtale

Han reagerer på det som foreløpig har kommet av forslag fra transportetatene i arbeidet med Nasjonal Transportplan for 2014-2023. Denne er ventet til våren.

– I forrige transportplan var temaet knapt viet omtale, og vi mener blant annet at både miljøet og veisikkerheten har alt å vinne på at vi løser de utfordringene vi står overfor, sier Henriksen.

Han peker på flere hovedgrep som bør gjennomføres i den kommende transportplanen.

– Vi må bygge ut den fysiske infrastrukturen langs kysten, med en effektiv havnestruktur der havnene både kan ta imot gods, har lagerkapasitet, og er knyttet til vei og bane på en hensiktsmessig måte. Vi må ha en full gjennomgang av trafikkavviklingen inn og ut av havnene, og også hele lossystemet. Og ikke minst må vi se på regelverket og avgiftene, mener Henriksen.

– Dyrere og vanskeligere

Han mener det i mange tilfeller er både dyrere og vanskeligere å frakte gods til sjøs, enn gjennom tettbygde strøk og over fjelloverganger på smale veier.

– Foreløpig ser vi lite tiltak på gang, til tross for alt snakket om å få godset over til sjøs. Vi må komme fra prat til handling, krever Henriksen.

Ap har for øvrig nylig reist kysten rundt for å få økt oppmerksomhet rundt temaet.

– Formålet med kampanjen «Fra land til sjø» har vært å få næringslivet og aktører langs kysten til å være med på å utforme tiltak som skal få dem til å velge sjøveien når de sender gods. Ett godsskip kan frakte den samme mengden gods som 200 langtransportbiler frakter langs landeveien. Dersom man får en del av denne trafikken over til sjø, vil det frigi kapasitet på veiene samtidig som miljøgevinstene vil bli store, sa Aps maritime talskvinne, Else-May Botten til ANB da hun nylig leverte en rapport til fiskeri- og kystministeren om innspillene hun fikk.

Mange forslag

Blant virkemidlene det der pekes på, finner vi blant annet vrakpantordninger for fornyelse av flåten, økte avskrivingssatser for skip, styrking av virkemiddelapparatet, nettolønnsordninger og krav til miljøvennlig transport ved offentlige anskaffelser. Langs kysten har folk dessuten vært opptatt av å fullføre Stad Skipstunnel, få en kraftig gjennomgang av losordningene, vurdere økt bruk av landstrøm, blant annet for cruisetrafikken, samt å stimulere til økt bruk av LNG som drivstoff. Det pekes videre på behov for en nasjonal havnestrategi og flerbrukshavner, og ikke minst en solid gjennomgang av avgifter og gebyrer. Fasiten får vi muligens i Nasjonal Transportplan. (ANB)

Artikkeltags