Krimeksplosjon etter EU-utvidelse

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

Østeuropeisk mafia har inntatt Norge etter EU-utvidelsen mot øst. Prostitusjon, narkotrafikk og vinningskriminalitet øker kraftig.

DEL

Mange kriminelle får bli i Norge selv om de dømmes for lovbrudd. EØS-avtalen gjør det vanskelig å utvise kriminelle EU-borgere.

– Vi mener bildet er dystert, sier Ole Petter Ekhaugen, leder for etterretning i Kripos, til Dagsavisen.

Vinningsforbrytelser

Etter EU-utvidelsen mot øst i 2004 har politiet sett en bølge av kriminalitet begått av personer fra de baltiske landene og Polen. Sommermånedene er spesielt ille.

– Det har vært en økning i Norden generelt, også i Norge. Det er veldig mange vinningsforbrytelser som begås av personer fra disse landene. Narkotikaforbrytelser samt menneskehandel og prostitusjon er også et problem, sier Ekhaugen.

Organisert

Kripos mener mye av kriminaliteten, særlig narkotika- og prostitusjonstrafikken, er organisert, og at organiserte kriminelle grupper kjemper om «markedsandeler» i Norge. Ekhaugen viser til den nye trafficking-saken i Trondheim som et eksempel, der en østeuropeer og en nordmann står tiltalt for menneskehandel. Også en rekke amfetaminbeslag i Norge og utlandet er eksempler på den grenseoverskridende kriminaliteten.

– I 2005 ble det blant annet gjort et stort beslag i Karlshamn i Sverige. Vi mener de 35 kiloene med amfetamin skulle til Norge, sier Ekhaugen.

Gullsmedran

Litauen er ifølge Ekhaugen i en særstilling i forhold til kriminalitet. I 2005 ble 549 litauiske borgere siktet eller dømt i 615 straffesaker – blant annet 333 tilfeller av vinningskriminalitet, 32 narkotikasaker og 20 voldssaker. I tillegg mener Kripos mørketallene er store.

Vinningsforbrytelsene som begås inkluderer ifølge Ekhaugen alt fra boliginnbrudd og butikktyverier til en serie med grove urmaker- og gullsmedran som det antas at østeuropeere står bak.

Kriminelle får bli

Etter EU-utvidelsen i 2004 måtte Norge slette lister med uønskede vanekriminelle fra de baltiske landene.

Det har gjort politiets arbeid vanskeligere.

Det er også blitt langt vanskeligere å utvise kriminelle østeuropeere på grunn av EØS-avtalen. Til tross for den omfattende kriminaliteten, var det i fjor kun 26 personer fra Litauen utvist fra Norge på grunn av brudd på straffeloven.

Begrensning

Elisabeth Tombre Neergaard, underdirektør ved utvisningsenheten i Utlendingsdirektoratet (UDI), bekrefter at kriminelle får bli i Norge selv om de dømmes for straffbare handlinger.

Personer fra andre land kan utvises dersom de bryter straffeloven.

– EØS-avtalen beskytter fri bevegelse, og utvisning vil være en begrensning på den friheten. Det skal mer til for å utvise EU-borgere enn personer fra tredjeland, sier Nergaard. (ANB)

Artikkeltags