Rekker stort sett fram i tide

80 prosent av politiets utrykninger er framme innen 13 minutter.

80 prosent av politiets utrykninger er framme innen 13 minutter. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

80 prosent av utrykningene er framme innen 13 minutter.

DEL

Den første målingen av politiets responstid viser at hjelpen stort sett kommer fram innen de selvpålagte kravene, viser de første målingene fra Politidirektoratet.

Responstiden er tiden det tar fra politiet mottar melding om en hendelse til første politienhet er på stedet. Kravene til responstid for politiet over hele landet ble satt 1. januar.

I de fire første månedene med målinger er 3.740 utrykninger over hele landet registrert. Resultatene viser at responstiden for tettsteder med flere enn 20.000 innbyggere er innenfor kravet på 15 minutter. Faktisk er 80 prosent av utrykningene framme innen 13 minutter, viser tall fra Politidirektoratet.

For tettsteder med 2.000 til 20.000 innbyggere er kravet til responstid 30 minutter, men i første tertial vises det at 80 prosent av utrykningene er framme innen 22 minutter. For tettsteder med færre enn 2.000 innbyggere er kravet satt til 45 minutter, men her viser erfaringene at de i fire av fem utrykninger er framme innen 37 minutter.

- Vi er godt fornøyd med at disse første tallene viser at politiet samlet sett kommer fortere enn hva kravet tilsier. Vi skal nå høste erfaringer sammen med politidistriktene gjennom 2015 før vi skal vurdere om kravene for 2016 skal justeres, sier avdelingsdirektør Kaare Songstad i Politidirektoratet.

Diskusjonen om utrykningstid ble aktualisert av 22. juli-rapporten. I etterkant nedsatte den forrige regjeringen et utvalg som skulle gi råd om hvordan politiet bør organiseres i framtiden. (ANB-NTB)

Artikkeltags