Fri pris på flere gårdsbruk

Høyre og Frp er blitt enige med samarbeidspartiene om lovendringer som gir fri pris på flere gårdsbruk.

Høyre og Frp er blitt enige med samarbeidspartiene om lovendringer som gir fri pris på flere gårdsbruk. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Høyre og Frp enige med samarbeidspartiene om lovendringer.

DEL

Resultatet er ikke så radikalt som regjeringen opprinnelig ønsket.

– Vi er blitt enige om flere endringer som går i riktig retning. Resultatet er jeg veldig godt fornøyd med, sier saksordfører Morten Ørsal Johansen (Frp) i Stortingets næringskomité til Nationen.

Beløpsgrensen øker

Avisen har fått kjennskap til innholdet i komitéinnstillingen som avgis senere denne uka. Som NTB kunne melde tidlig i januar, går stortingsflertallet inn for å heve innslagspunktet for priskontrollen ved omsetning av landbrukseiendommer.

Ifølge Nationen økes denne beløpsgrensen fra 2,5 til 3,5 millioner kroner, noe som gjør at flere bruk kan selges uten at kommunene kan gripe inn og overprøve salget.

I tillegg bes regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med et forslag om å heve arealgrensen for konsesjonsplikt og priskontroll fra 25 dekar jord til 35 dekar. Den samme arealgrensen blir foreslått innført for odelsloven, ifølge avisen.

Lite har skjedd siden daværende landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) for halvannet år siden sendte forslaget om å oppheve konsesjonsloven på høring. På Stortinget har forslaget om å oppheve priskontrollen ved salg av landbrukseiendommer ligget ubehandlet enda lenger.

– For oss var det viktig å få til mindre justeringer. Det er umulig å være med på en oppheving, sier KrFs Line Henriette Hjemdal til Nationen.

Gjennomslag

Pål Farstad (V) mener han har fått fullt gjennomslag.

Pål Farstad (V) mener han har fått fullt gjennomslag. Foto:

Venstres Pål Farstad mener han har fått fullt gjennomslag i de langdryge forhandlingene med regjeringspartiene.

– Vi klarte å trekke det helt ned til 35 mål på areal og 3,5 millioner på pris. Dette er et nivå Venstre vil ha det på, sier han til samme avis.

I tråd med signalene fra regjeringspartiene tidligere i år, går stortingsflertallet også inn for å frita rene skogeiendommer fra konsesjonsplikt og priskontroll.

Det er usikkert hvor mange bruk som vil omfattes av de nye reglene.

Arbeiderpartiet var tidligere i år ikke avvisende til å unnta skogeiendommer fra konsesjonsplikt.

– I utgangspunktet vil vi beholde konsesjonsloven slik den er i dag, men vi må kunne diskutere hvordan lovverket kan gjøres mer fleksibelt –  særlig for skog, sa Aps næringspolitiske talsperson Knut Storberget til NTB i forrige måned. (ANB-NTB)

Artikkeltags