– Heller storkonflikt enn tariffestet tjenestepensjon

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, ser ikke lengre bare nuller i lønnsoppgjøret.

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, ser ikke lengre bare nuller i lønnsoppgjøret. Foto:

Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen ber Fellesforbundet velge mellom pensjon eller lønn i det kommende hovedoppgjøret.

DEL

De siste årene har beskjeden fra Norsk Industri til forhandlingsmotparten Fellesforbundet vært den samme før lønnsoppgjøret: Null, null, null.

AFP er grunnen

I år har pipa fått en litt annen lyd. Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, har noe å gi i kroner og øre. Men nekter å gå med på å tariffeste tjenestepensjonen.

– Aldri, aldri, aldri. Njet! Da tar jeg heller storkonflikt, sa Lier-Hansen på Norsk Industris konjunkturseminar onsdag.

Han utdyper overfor ANB:

– AFP er grunnen til at vi avviser det. Når vi tariffestet AFP, havnet vi i en situasjon vi nesten aldri kommer ut av. Vi mener det er loven som bestemmer hva bedriftene skal ha i tjenestepensjon. Bedriftene må gjerne gjennom administrative ordninger tilby noe mer, men å tariffeste det er helt uaktuelt. Da blir det nytt forhandlingstema hvert eneste år, og vi mister fullstendig kontrollen på kostnadsbasen, sier Lier-Hansen.

Positive industritall

Under seminaret onsdag la Norsk Industri fram positive tall for industrien. I 2018 forventer de en vekst på 4-5 prosent, og en vekst i sysselsettingen i industrien på 1-2 prosent.

Til tross for det positive bakteppet tror industrisjefen at årets hovedoppgjør vil bli tøft. Han trekker fram fire vanskelige saker Norsk Industri og Fellesforbundet må bli enige om: Pensjon, AFP, overenskomstene og rammene.

– Tjenestepensjon vil ikke bli tariffestet. Men det kan godt hende Fellesforbundet kommer med krav om pensjonsopptjening fra første krone og for brøksstillinger. Det vil vi være veldig negative til. Vi vil avvise det. Men vi vil så klart lytte til Fellesforbundet og vurdere hvordan vi håndterer det. I utgangspunktet vil det være krav som må avvises med mindre organisasjonene over oss finner noen smarte løsninger, sier Lier-Hansen, og viser blant annet til at LO og NHO i disse dager har hyppige møter for å finne løsninger på problemene med AFP.

– Eggum må velge

Et ufravikelig krav fra Fellesforbundet og forbundsleder Jørn Eggum er at hans medlemmer skal få økt kjøpekraft som følge av lønnsoppgjøret. Det mener Lier-Hansen bør la seg greit gjøre da forventet prisvekst i år er på under 2 prosent. Men han mener Fellesforbundet kan glemme både å få sterk lønnsvekst og vesentlig bedre pensjon.

– Alt vi blir enige om i en hovedforhandling skal kostnadsberegnes og skal inn i rammen. Det er rammen som er avgjørende. Den må ikke være så høy at vi svekker konkurranseevnen. For bedriftene spiller det ingen rolle hvordan en kostnad oppstår. Alt som Fellesforbundet ber om skal kostnadsberegnes. Du kan ikke ha en kostnad utenfor rammediskusjonen, sier Lier-Hansen.

Han varsler også tøffe tak om innleie, og ordningene for kost og losji. (ANB)

Artikkeltags