NHO-sjefen refser nytt EU-direktiv

NHO-direktør Kristin Skogen Lund advarer mot EUs opplysningsdirektiv.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund advarer mot EUs opplysningsdirektiv. Foto:

NHO-direktør Kristin Skogen Lund mener et nytt EU-direktiv undergraver det norske trepartssamarbeidet.

DEL

– Du ødelegger hele fundamentet for tariffavtaler hvis du skal ha lønnsregulering på EU-nivå som overstyrer nasjonale tariffavtaler. Det undergraver hele tariffsystemet, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Tirsdag var arbeidslivstopper fra LO, NHO, regjeringen og Stortinget samlet i regi av LO for å diskutere internasjonalt arbeidsliv. Der kom Skogen Lund med et hjertesukk om enkelte prosesser i EU hun mener kan være svært skadelig for norsk trepartssamarbeid.

Opplysningsdirektivet

NHO er svært kritiske til EU-kommisjonens forslag til Opplysningsdirektiv, som i utgangspunktet er foreslått for å styrke arbeidstakeres rettigheter i EU som en del av EUs sosiale pilar.

I direktivet foreslås det blant annet en presisering av begreper som «arbeidsgiver» og «arbeidstaker», og innføring av nye minimumsrettigheter for arbeidstakere i EU. Skogen Lund mener EU med dette blander seg inn i norske forhandlinger.

– EU legger opp til at du skal regulere en del ting på EU-nivå som vi har hatt som en del av våre tariff-forhandlinger. Blant annet skal du på EU-nivå lovfeste samme lønn for samme arbeid. Det kan høres tilforlatelig ut, men da har du grepet inn i den frie lønnsdannelsen. Du fjerner det fra partene i arbeidslivet, sier Skogen Lund.

Det undergraver hele tariffsystemet hvis du skal ha lønnsregulering på EU-nivå som overstyrer nasjonale tariffavtaler.

Kristin Skogen Lund, NHO-direktør

Nordisk motstand

Også i andre nordiske land har direktivet møtt hard motstand, både fra arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden og myndighetene.

– Den svenske modellen er unik i Europa. Det er vanskelig å ta i bruk flere av forslagene fra EU-kommisjonen på vårt svenske partssamarbeid, sa EU-ansvarlig i NHOs søsterorganisasjon Svenskt Næringsliv, Sara Lowemark, til svenske aviser tidligere i år.

Også den danske regjeringen har uttalt seg kritiske til forslaget, og presiserer i sin høringsuttalselse at direktivet ikke må gå på bekostning av den danske tradisjonen for tarifforhandlinger. (ANB)

Artikkeltags