Ungdommen gir håp om likelønn

Krav om likelønn går igjen hver eneste kvinnedag, her fra toget i Oslo i fjor.

Krav om likelønn går igjen hver eneste kvinnedag, her fra toget i Oslo i fjor. Foto:

Blant ungdom mellom 25 og 29 år er det nesten lik lønn mellom menn og kvinner. Problemet ligger hos de eldre arbeidstakerne.

DEL

Torsdag er det den internasjonale kvinnedagen, og landet rundt vil folk gå i tog og markere kamp for kvinners rettigheter. En av hovedparolene i mange år har vært kravet om lik lønn mellom kvinner og menn.

Nå kan nye tall gi håp om målet om likelønn.

Forrige uke kom Teknisk beregningsutvalgs (TBU) foreløpige rapport som skal danne tallgrunnlaget for lønnsoppgjøret. Rapporten gir et bilde over den økonomiske utviklingen for ulike grupper de siste årene, også lønnsforskjellene mellom menn og kvinner.

I et av diagrammene viser TBU hvor stor andel kvinner har av menns lønn i snitt i ulike aldersgrupper.

Der er forskjellene tydelige: Jo yngre folk er, jo likere lønn har menn og kvinner.

Gamlingene henger etter

For gruppa mellom 25 og 29 år tjener nå kvinner 94 prosent av menns lønn. Det er godt over snittet på 88 prosent.

Går vi lenger ned på skalaen, finner vi helt andre tall. For gruppa mellom 55 og 59 år tjener kvinner omtrent 83 øre per krone menn tjener.

Spørsmålet er om det betyr at det skjer noe i løpet av livet som gjør at menn tjener mer enn kvinner seint i livet, eller om ungdommen gir håp om framtidig lik lønn mellom menn og kvinner i Norge?

Svaret er begge deler, ifølge lønnsforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Erling Barth, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).


Jo yngre man er, jo likere lønn har menn og kvinner.

Jo yngre man er, jo likere lønn har menn og kvinner. Foto:

Barn og utdanning

– Det vi vet fra tidligere forskning er at de yngre aldersgruppene har noe mindre lønnsforskjeller enn de eldre, og det er jo gode nyheter. Den dårlige nyheten er likevel at størsteparten av forskjellene mellom aldersgruppene skyldes at lønnsgapet øker gjennom livsløpet. Det betyr at hovedparten av økningene vi ser etter alder antagelig kommer til å gjenta seg også for de yngre hvis det ikke skjer noen vesentlige endringer framover, sier Barth.

TBU-sjef Ådne Cappelen peker særlig på én årsak til at lønnsforskjellene øker i løpet av livet.

– Når du beveger deg nedover kurven og forskjellene øker, er det et moment som skiller kvinner og menn, nemlig at kvinner får barn. Om du sammenligner lønnsutviklingen mellom menn og kvinner uten barn blir resultatet likere, sier Cappelen.

Samtidig er den langsiktige trenden at lønna til menn og kvinner sakte, men sikkert, nærmer seg hverandre.

– Kvinner og menn blir likere og likere med hensyn til kvalifikasjoner og yrkeserfaring. Det betyr isolert sett at lønnsforskjellene går ned. Det gjenstående lønnsgapet er gjenstridig, og særlig gjelder dette økningen gjennom livsløpet, sier Barth. (ANB)

Artikkeltags