Tror på strengere oljepolitikk med Venstre i regjering

Leder av Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise øyner håp.

Leder av Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise øyner håp. Foto:

Miljøbevegelsen øyner håp for oljeinnstramminger.

DEL

Den nye regjeringsplattformen har blitt mottatt med forsiktig optimisme fra miljøbevegelsen. Til tross for midlertidig vern av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, er mange bekymret for at regjeringen går videre med 24. konsesjonsrunde og ikke rører skatteregimet for oljeselskapene, slik Venstre egentlig ønsker.

Må være lønnsom

Likevel øyner Framtiden i våre hender (FIVH) håp om at Venstre likevel har satt sin signatur på regjeringens petroleumspolitikk. Det er særlig to punkter i plattformen FIVH ser lyst på:

  • Regjeringen vil legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass, blant annet gjennom forutsigbare rammevilkår.
  • Regjeringen vil følge opp innstillingen fra klimarisikoutvalget og stille krav til at selskapene synliggjør klimarisiko i sine utbyggingsplaner.

Leder i FIVH, Anja Bakken Riise, tolker disse formuleringene som at regjeringen vurderer å innføre strenge lønnsomhetskrav for å åpne nye oljefelter. Hvis ikke AS Norge er garantert å tjene mye penger på nye oljefelt, vil regjeringen si nei til oljeselskapene.

– Det er en klar Venstre-seier at oljeutvinning nå må dokumenteres lønnsomt før man kan gå videre med det. Oljelobbyen får neppe rett i sin utopiske holdning om at all framtidig olje vil være lønnsom. Stadig flere el-biler og billig ren energi spiser markedsandeler fra kull og olje. Det Norge trenger nå er flere grønne jobber, ikke usikre oljejobber, sier Bakken Riise til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Venstre og Frp

Samtidig ser lederen at formuleringene ikke er soleklare, og kan tolkes i ulike retninger.

– Hvordan disse setningene blir lest og definert er viktig. Hvem som styrer Olje- og energidepartementet har mye å si. Vi håper selvfølgelig at det blir Trine Skei Grande og ikke Terje Søviknes. Men at ordet «lønnsom» kan leses som en seier, sier mye om hvor «tut og kjør-preget» norsk oljepolitikk er i dag, sier Bakken Riise.

Administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, tror på sin side at formuleringene ikke vil bety noen store endringer for petroleumsbransjen. Med unntak av vernet av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, er bransjeorganisasjonen svært fornøyd med regjeringsplattformen.

– Vi mener det motsatte av miljøorganisasjonene. Nemlig at det er svært positivt at Høyre og Frp har ivaretatt hensynet til stabilitet i rammevilkårene. Selvsagt skal det legges vet på lønnsomhet. Petroleumsnæringen er Norges mest lønnsomme næring, og betaler derfor 78 prosent skatt i stedet for 23 prosent som alle andre. Og selvfølgelig skal selskapene vektlegge klimarisiko, sier Schjøtt-Pedersen.

Tøffe klimakrav

Stortingsrepresentant for Høyre i energi- og miljøkomiteen, Tina Bru, tolker heller ikke formuleringene i regjeringsplattformen som en omlegging av norsk petroleumspolitikk.

– Vi legger ikke til rette for ulønnsom oljeproduksjon. Det har vi heller aldri gjort. Men å sørge for at norsk sokkel er konkurransedyktig, er viktig også i et klimaperspektiv. Vi vet at vi må forholde oss til tøffere klimakrav i framtiden. Da er det viktig at vi har en sokkel som står seg i møte med de utfordringene. På den måten kan jeg komme miljøorganisasjonene litt i møte, selv om jeg ikke tolker dette som en endring, sier Bru.

Samtidig understreker hun at punktet om at selskapene må synliggjøre klimarisiko i prosjektene, vil ha betydning.

– Det er ingen tvil om at det vil innebære en endring i måten selskapene lager planene de kommer til Stortinget med. Det er noe jeg tror selskapene lever godt med, og det vil skape en bedre politisk debatt. Mange gjør det allerede i dag, sier Bru.

Bellona er skeptiske

Bellona er på sin side ikke like optimistiske som FIVH, selv om de også ser at formuleringene kan leses i den retningen.

– Det handler om hvem som leser og tolker det. I dette tilfellet er det olje- og energiminister Terje Søviknes’ privilegium å tolke formuleringene. Både ut fra det han tidligere har gjort, sagt og signalisert fram til nå, kommer han ikke til å lese det på samme måte som Venstre. Det er gjennomgående i hele regjeringserklæringen at den inneholder formuleringer som har lite substans, ingen forpliktelser og ingen klare mål, sier leder for maritimt arbeid, shipping og arktis i Bellona, Sigurd Enge.

Han trekker heller fram at regjeringen vil legge vekt på miljøfaglige råd i den 24. konsesjonsrunden, noe de ikke gjorde i den 23. Det mener han er en av få forpliktende formuleringer i plattformen.

– Dersom Søviknes og Frp forlater Olje- og energidepartementet til fordel for Venstre, vil det endre min måte å lese dokumentet på, sier Enge. (ANB)

Artikkeltags