Erna refses for venninne-utnevnelse

Tidligere statssekretær og stabssjef med SMK Julie Brodtkorb var aldri langt unna Erna Solberg.

Tidligere statssekretær og stabssjef med SMK Julie Brodtkorb var aldri langt unna Erna Solberg. Foto:

En av Erna Solbergs tidligere nærmeste medarbeidere får oppgaven med å holde NRK i øra. Det får Redaktørforeningen og Arbeiderpartiet til å riste på hodet.

DEL

– At regjeringen oppnevner en leder for Kringkastingsrådet som inntil nylig var en av den sittende statsministerens mest betrodde medarbeidere er veldig spesielt. Vi mener det styrker vår argumentasjon om hvorfor rådet som sådan er svært problematisk.

Det sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening Arne Jensen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Prinsipiell betraktning

Fredag kom nyheten om at regjeringen utnevner tidligere stabssjef og statssekretær ved statsministerens kontor, Julie Brodtkorb (H) som ny leder for Kringkastingsrådet (se fakta nederst i saken). I fjor sluttet hun som politiker, og begynte som direktør i Maskinentreprenørenes Forbund. Hun erstatter tidligere mangeårig leder av Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold.

At regjeringen utnevner en tidligere så nær medarbeider av statsministeren som ny leder får Redaktørforeningen til å riste på hodet.

Leder i Norsk redaktørforening Arne Jensen er skeptisk.

Leder i Norsk redaktørforening Arne Jensen er skeptisk. Foto:

– Medlemmene i rådet og andre politikere mener vi trenger et organ som Kringkastingsrådet for å representere folket og publikum. Da er det pussig at man oppnevner en person som er så tett på makta. Men det er en prinsipiell betraktning, og har ingenting å gjøre med hennes kvalifikasjoner eller personlige egnethet å gjøre, understreker Jensen.

Redaktørforeningen mener forøvrig prinsipielt også at kringkastingsrådet bør legges ned.

Misfornøyd Ap

Kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, mener også utnevnelsen er svært problematisk.

– Da tidligere kulturminister Torhild Widvey utnevnte Per Edgar Kokkvold som sjef for kringkastingsrådet i 2014 sa hun at regjeringen ønsket å gå bort fra prinsippet om å utnevne en leder fra et politisk parti, og i stedet legge vekt på kompetanse på mediefeltet. Jeg mener det er problematisk at man nå utnevner en leder som er så tett på den sittende regjeringen. Det svekker legitimiteten til organiet, og er svært uheldig, sier Trettebergstuen.

Også hun presiserer at dette ikke handler om Brodtkorbs personlige kvalifikasjoner, men om prinsipper.

Til Dagbladet sier Brodtkorb selv at hun ikke ser noen problemer med bindingene til statsministeren.

– Jeg kan ikke tenke meg at det skal være problematisk. Jeg har i snart et år vært ute av politikken, og jeg vil si at jeg til daglig har beina plantet i brakka, sier hun, og legger til at hun i dag ikke har noen politiske verv.

Avviser kritikken

Kulturminister Trine Skei Grande (V) sier til Avisenes Nyhetsbyrå at hun er enig i at Brodtkorb er egnet som ny leder av Kringkastingsrådet med sin brede erfaring fra både media, kultur, næringsliv og politikk. Hun viser til at Stortinget før jul blant annet vedtok at politikerne Tove Karoline Knutsen (Ap), Sigvald Oppebøen Hansen (Ap) og Trude Drevland (H) skulle inn i Kringkastingsrådet.

– Vi har nå fått et bredt og kompetent Kringkastingsråd med medlemmer med bakgrunn fra både media, kultur, næringsliv og politikk. Sistnevnte kategori er ikke diskvalifiserende i så måte. Jeg er sikker på at Brodtkorb sammen med resten av medlemmene i rådet er bevisst sine roller, klarer å ivareta balansen og vil være et godt ombud for publikum, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Kringkastingssjefen

I NRK er det lange tradisjoner for politiske utnevnelser av for eksempel kringkastingssjef. Selv om dette ikke har skjedd på mange år, er både sittende kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen (Ap, SV) og Hans-Tore Bjerkås (Ap) tidligere politikere.

Jensen mener det ikke kan sammenlignes.

– Når man tiltrer som kringkastingssjef er det en redaksjonelt uavhengig stilling som har alle fullmakter knyttet til det. Kringkastingsrådet er et organ for å «passe på» den uavhengige redaksjonen i NRK. Det gjør det etter mitt syn problematisk. Thor Gjermund Eriksen er mediemann, og kom fra en rekke lederstillinger i mediebransjen. Det samme gjaldt Bjerkås, som ble rekruttert internt, sier Jensen.

Trettebergstuen mener også det er store forskjeller mellom de to.

– Vi er et lite land, og mange har tidligere hatt et politisk engasjement et sted. Det er noe annet enn å være nylig avgått statssekretær for den sittende statsministeren. Da får man ikke en armlengdes avstand. Det er svært uheldig, og jeg har nå stilt et skriftlig spørsmål til kulturministeren om dette, sier Trettebergstuen. (ANB)

Om Kringkastingsrådet

Rådgivende organ for NRK

Har 14 medlemmer, hvorav åtte er oppnevnt av Stortinget og fire av Kongen i statsråd.

Drøfter og uttaler seg om hovedlinjene for NRKs programvirksomhet, enten på oppfordring fra kringkastingssjefen, fra publikum eller på eget initiativ.

Rådet møtes seks til åtte ganger i året. På møtene deltar også NRKs ledelse.

Fredag ble tidligere stabssjef ved statsministerens kontor, Julie Brodtkorb, utnevnt som leder av rådet. Hun tar over etter Per Edgar Kokkvold. (Kilde: NTB/ANB)Artikkeltags