Det blir stadig flere ID-tyverier

ID-tyveri øker i omfang, viser en ny nasjonal undersøkelse. ID-tyvene kan påføre ofrene store problemer ved at de kjøper ting på nettet eller tar opp lån.

ID-tyveri øker i omfang, viser en ny nasjonal undersøkelse. ID-tyvene kan påføre ofrene store problemer ved at de kjøper ting på nettet eller tar opp lån. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Få anmelder forholdet på grunn av lav tillit til politiet.

DEL

Antall ID-tyverier øker, men få anmelder forholdet. Årsaken er lav tillit til politiet, viser en fersk, nasjonal undersøkelse.

Hvert år samarbeider skatteetaten med Norsk Senter for informasjonssikring (NorSIS) for å kartlegge omfanget av identitetstyveri i Norge.

Årets undersøkelse, som ble offentliggjort onsdag, viser en økning fra 3.9 prosent i 2015 til 4.2 prosent i 2016. Rapporten viser også at bare 31 prosent av ofrene anmelder tyveriet – blant annet som følge av lav tillit til politiet.

Selv om endringen er liten, så viser tallene at ID-tyveri er økende. Undersøkelsen viser også at hver enkelt sak har flere ofre enn tidligere.

Over 150.000 personer har opplevd at noen har benyttet deres identitet for å begå straffbare handlinger.

Nære relasjoner

– Saker hvor enkeltpersoner blir utsatt for ID-tyveri øker dessverre i omfang, sier rådgiver Ole Anders Ulsrud i NorSIS i rapporten.

-Vi ser også at mange av disse sakene skjer i nære relasjoner, legger han til. 

Skatteetaten og NorSIS har også for første gang spurt ofre for ID-tyveri om de har anmeldt forholdet. Tre av ti personer bekrefter at de har gjort det. Svarene viser altså at bare 31 prosent anmelder tyveriet – dette står i kontrast til tidligere undersøkelser der 89 prosent har svart at de ville anmelde ID-tyveri dersom de ble utsatt for det.

Resultatet fra undersøkelsen viser at folk har liten tillit til at politiet kan bistå ved denne type kriminalitet.

I rapportens konklusjoner pekes det på at dette kan skyldes flere årsaker, men at raske henleggelser av anmeldt ID-tyveri kan føre til at man ikke har tillit til politiets kompetanse og vilje til å løse sakene. 

– Det kan også spille inn at mange føler datakriminalitet som noe skambelagt, at de har dummet seg ut og dermed hatt en medvirkende årsak til at de ble svindlet, heter det videre i rapporten.

Vil ha større sikkerhet

Ni av ti svarer ja på spørsmålet om de er villige til å møte opp personlig for å hente nye identitetsdokumenter som pass, førerkort og bankkort med bilde.

77 prosent er også positive til at man benytter biometri, som for eksempel fingeravtrykk, for å bekrefte ens identitet.

– Når befolkningen ønsker å sikre sin identitet ved bruk av biometri, er det viktig at både det offentlige og næringslivet tar dette signalet på alvor. Det er nødvendig at man får felles, strenge krav til kontroll ved fastsettelse av unike identiteter, understreker direktør Peggy S. Heie i NorSIS. (ANB-NTB)

Artikkeltags