Åtte av ti har tillit til politiet

Tilliten til politiet er mindre enn før, viser en ny undersøkelse.

Tilliten til politiet er mindre enn før, viser en ny undersøkelse. Foto:

Av

Tilliten til politiet er mindre enn før, viser en ny undersøkelse.

DEL

Lavest tillit til politiet er det på Vestlandet.

I en undersøkelse gjort for Domstoladministrasjonen svarer 80 prosent av de spurte at de har tillit til politiet, melder NRK. 22 prosent svarer at de har «svært stor tillit» til politiet – året før var tallet 31 prosent.

På Vestlandet er situasjonen verre. Her har bare 16 prosent «svært stor tillit» til politiet, og så mange som 18 prosent svarer at det har «liten tillit».

Lederen for Politiets Fellesforbund Vest, Kjetil Rekdal, er ikke overrasket.

Han tror varslersaken, Monika-saken og manglende etterforskning av narkotikakriminalitet har vært med på å sette politiet i Hordaland og Vest politidistrikt i et dårlig lys – og at dette har hatt en innvirkning på publikums respons i denne undersøkelsen.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård. Foto:

Også politireformen, som fører til at mange lensmannskontorer blir lagt ned, kan føre til at flere tviler på om politiet blir i stand til å løse de oppgavene de er satt til å løse.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier det er betryggende at åtte av ti har stor eller svært stor tillit til politiet.

– Dette er på nivå med vår egen innbyggerundersøkelse, som de siste årene har vist at 80 prosent av de spurte har stor eller ganske stor tillit til politiet. (ANB-NTB)

Artikkeltags