Ap-opprør mot EU-direktiv

Aps Thor Erik Forsberg slår følge med fagbevegelsen når det gjelder EUs vikarbyrådirektiv.

Aps Thor Erik Forsberg slår følge med fagbevegelsen når det gjelder EUs vikarbyrådirektiv. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Stortingsrepresentant Thor Erik Forsberg (Ap) prøver å få partiet til å stoppe et nytt og omstridt direktiv fra EU. Slaget står onsdag.

DEL

– Jeg vil anbefale vår stortingsgruppe å utsette behandlingen av EUs vikarbyrådirektiv. Det har kommet mange innvendinger, ikke minst fra LO-forbundene, og bekymringene kommer fra dem som virkelig vet hvilke virkninger direktivet vil få, sier Aps Thor Erik Forsberg til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Vi bør sende ut direktivet, inkludert en solid tilleggspakke som tar hensyn til de mange bekymringene, på en ny høring. Vi trenger mer tid på å finne ut hva direktivet egentlig innebærer. Hvis stortingsgruppa likevel ønsker å ta stilling til direktivet på onsdag, er min klare anbefaling at vi bruker reservasjonsretten og sier nei, sier Ap-representanten.

Forsberg frykter en svekket fagbevegelse, færre faste ansettelser, dårligere pensjonsrettigheter og større lønnsforskjeller med direktivet.

Sagaen om innføringen av EUs vikarbyrådirektiv når sitt foreløpige klimaks når Arbeiderpartiets stortingsgruppe onsdag skal si sin mening. Blir det et ja her, vil direktivet etter alt å dømme være gjeldende i Norge i løpet av kort tid. Motstanden har vært massiv fra fagbevegelsen det siste året. Det mektige Fellesforbundets landsmøte sa klart nei til direktivet i oktober. Det kanskje enda mektigere Fagforbundets leder Jan Davidsen konkluderte da overfor ANB med at dette måtte få konsekvenser for LOs syn. Det har ikke skjedd. Høringsuttalelsen fra LO for nøyaktig ett år tilbake, et ja til direktivet, med en del ekstra krav, ligger fast. Også Arbeiderpartiet oppfatter det slik, selv om store deler av fagbevegelsen har snudd i år.

– Min anbefaling er at vi sier ja til vikarbyrådirektivet. Likebehandlingsprinsippet i direktivet er viktig, og våre fremste juridiske eksperter slår fast at arbeidsmiljølovens bestemmelser om innleie står seg, sier Aps Anette Trettebergstuen til ANB.

Statsminister Jens Stoltenbergs besøk på LO Stats kartellkonferanse i forrige uke, der han blant annet sa at fagbevegelsens bekymringer ville bli lyttet til, fikk mange til å tro at det lå an til en ny høringsrunde. Det blir imidlertid ingen ny høring om selve direktivet. Det som skal ut på høring, er en slags vikarpakke, der noen av fagbevegelsens innvendinger er tatt med. Dermed er det en mulighet for at direktivet kan vedtas i god tid før jul, og bare noen dager etter EUs frist, som er 5. desember.

– Om regjeringen går inn for å innlemme direktivet vil vi i tillegg fremme en pakke med tiltak for å sikre gjennomføringen av direktivet og for å oppnå økt kontroll med vikarbransjen, oppklarer Anette Trettebergstuen. Hun sier at en tiltakshøring bør komme raskt, slik at Stortinget kan vedta lovforslag i vårsesjonen.

Partikollega Thor Erik Forsberg mener at man uavhengig av direktivet må innføre likebehandlingsprinsipp for fast ansatte og vikarer, styrke pensjonsrettighetene til vikarer, og styrke håndhevelsen av dagens lovverk mot ulovlige midlertidig ansettelser.

Forsberg mener dessuten det er åpenbart at LOs høringsuttalelse har gått ut på dato.

– Sekretariatet i LO må behandle dette på nytt og LO-leder Roar Flåthen bør gi klar beskjed til regjeringen om at direktivet vil få dramatiske konsekvenser, og ikke minst at det må bli en ny høringsrunde slik at LOs syn kommer fram, sier Forsberg, som selv er medlem i Fellesforbundet. (ANB)

Artikkeltags