Bygger mer for de eldre

Kommunene har totalt fått støtte til 1.230 omsorgsplasser hittil i år, ifølge tall fra Husbanken.

Kommunene har totalt fått støtte til 1.230 omsorgsplasser hittil i år, ifølge tall fra Husbanken. Foto:

Høyre skryter av flere sykehjemsplasser, men det blir avfeid som en bløff av Ap.

DEL

Endringen av investeringsordningen for sykehjemsplasser som regjeringen foretok i fjor, har allerede hatt en effekt, viser nye tall fra Husbanken. Hittil i år har kommunene fått støtte til 1.230 nye omsorgsplasser.

– Tallene viser at kravene til kommunene virker, sier helseminister Bent Høie (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Kraftig taktskifte

Regjeringen stiller fra i år for første gang krav om at en del av tilsagnene skal gå til å bygge flere omsorgsplasser, ikke bare rehabilitere eksisterende.

Statistikken fra Husbanken er klar: Det har kommet søknader om tilskudd til 973 sykehjemsplasser, og det er gitt tilsagn om tilskudd til 1.230 plasser. Netto tilvekst er 748. Det betyr at 61 prosent av tilsagnene så langt går til flere omsorgsboliger.

– Behovet for nye plasser vil bare bli forsterket i årene framover. Jeg er bekymret for at Ap har vært så tydelige på at partiet i regjering vil fjerne regelendringen som nå har satt fart i byggingen. Da er jeg redd for at sykehjemskøene vil vokse fort og at vi vil havne bakpå med å få bygd nye sykehjemsplasser, sier Høyres helseminister.

– Vi må få en fortgang i utbyggingen av flere sykehjemsplasser, mener Bent Høie (H).

– Vi må få en fortgang i utbyggingen av flere sykehjemsplasser, mener Bent Høie (H). Foto:

Skrivebordspolitikk

Aps Tove Karoline Knutsen sier Høie driver en teoretisk skrivebordspolitikk som ikke har forankring i virkeligheten.

– Når det bygges nye plasser med Høies ordning, vil gamle og umoderne bygninger med behov for rehabilitering bli faset ut over tid, og da er vi like langt. Helsedepartementet kan ikke engang gi et svar på hvor mange plasser som er påbegynt under de fire siste årene. Nå har vi bare en pekepinn på hva som er kommunenes intensjon gjennom tall for omsøkte plasser, sier hun til ANB.

Regjeringens endring i investeringstilskuddet betyr at kommunene ikke lenger kan søke om tilskudd til renovering, men kun til å bygge nytt. Oppussing skal ikke telle med fra 2019.

– Vi må ha to tanker i hodet samtidig og ta hensyn til det kommunene etterspør. Nemlig å få drahjelp til renovering av gamle plasser og til å investere i nytt. Det er først og fremst helsepersonell som vil bli et knapphetsgode i årene framover, ikke nødvendigvis sykehjemsplasser, mener Knutsen.

Jeg er bekymret for at Ap har vært så tydelige på at partiet i regjering vil fjerne regelendringen som nå har satt fart i byggingen av nye plasser.

Bent Høie, helseminister (H)

Tar signalene

Høie peker på at antallet eldre vil øke, og framover blir det derfor enda viktigere å bygge ut flere nye plasser, ikke bare oppgradere gamle.

Han gleder seg over at kommunene har tatt signalene med å bygge flere plasser og ikke bare pusse opp eksisterende.

– Regjeringen har lyktes med å få til et kraftig taktskifte i kommunenes planlegging av flere plasser, påpeker Høie. (ANB)

Artikkeltags