LO fnyser av Høyre-stunt

Stefan Heggelund (H) med ti Høyre-vedtak som han mener LO bør glede seg over.

Stefan Heggelund (H) med ti Høyre-vedtak som han mener LO bør glede seg over. Foto:

Stefan Heggelund (H) viser fram Høyre-vedtakene som han mener LO bør glede seg over.

DEL

– LO-ledelsen har i denne valgkampen støttet Ap ukritisk samtidig som de gir et falskt inntrykk av det som står i vårt partiprogram, sier stortingsrepresentanten fra Høyre til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

La fram liste

Samtidig som LO la fram en faktarapport om hva partiene på Stortinget har stemt i sentrale arbeidslivssaker de siste fire årene, troppet Heggelund opp utenfor Folkets Hus i Oslo. Stuntet var et tilsvar på det Høyre mener er feilinformasjon om partiets arbeidslivspolitikk fra LOs side i valgkampen.

Her er de ti politiske vedtakene i arbeidslivet som Høyre mener LO bør glede seg over:

1. Krav om lærlinger ved offentlige anskaffelser.

2. Fortrinnsrett til nye stillinger for deltidsansatte.

3. Høyre slår ned på useriøse

nulltimerskontrakter og vil begrense innleie.

4. Sju nye samlokaliserte sentre mot arbeidslivskriminalitet.

5. Begrense antall kontraktsledd ved offentlige anskaffelser i bransjer med særlige utfordringer.

6. Sterkere vern av varslere i arbeidsmiljøloven.

7. Lettere for arbeidsledige å fullføre utdanning.

8. Hurtigspor for flyktninger i arbeid.

9. Økt bruk av tiltaket bedriftsintern opplæring for å unngå ledighet.

10. Strengere straffer og høyere bøter for dem som bryter lover og regler. Bedrifter som driver ulovlig, skal legges ned.

Svartmaling

– LO må slutte å svartmale norsk arbeidsliv, sier Heggelund, og viser blant annet til innføringen av krav om lærlinger ved offentlig anbud, opprettelsen av sju nye sentre mot arbeidslivskriminalitet og at det slås ned på useriøse nulltimerskontrakter.

At det i august var 1.400 færre helt arbeidsløse, ifølge tall fra Nav, gjorde ikke Heggelund mindre opprømt på Youngstorget.

– Ledigheten faller for niende måned på rad og er lavere enn under valget i 2013, sier han.

LO-ledelsen har i denne valgkampen støttet Ap ukritisk samtidig som de gir et falskt inntrykk av det som står i vårt partiprogram.

Stefan Heggelund, stortingsrepresentant (H)

På utsiden

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener det er betegnende for Høyres arbeidslivspolitikk at Heggelund sto utenfor LO-bastionen i Oslo.

–Gjennomgangen vår viser hvordan Høyre, Frp og Venstre systematisk har håndtert og votert i sentrale arbeidslivsspørsmål i denne perioden. Særlig gjelder det bekjempelse av sosial dumping. Vi har gitt regjeringen honnør når det har vært rom for det, men så lenge arbeidslivskriminaliteten bare øker og øker, er det et bevis på at det ikke gjøres nok. Det kan ikke Høyre være fornøyde med. Og det bør partiet innse, sier Gabrielsen til ANB.

Artikkelen fortsetter under bildet.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener blant annet at Høyre, Frp og Venstre har svekket trepartssamarbeidet.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener blant annet at Høyre, Frp og Venstre har svekket trepartssamarbeidet. Foto:

Tydelige skiller

Det blir et tøffere arbeidsliv med høyresiden, hevder LO-leder Hans-Christian Gabrielsen etter at LOs juridiske avdeling har gjennomgått stemmegivningen i saker som de siste fire årene har vært til behandling i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Den røde tråden i gjennomgangen er at forskjellen på partienes stemmegivning er stor.

– Vi ønsker et arbeidsliv der de kriminelle ikke får fotfeste, men der de seriøse vinner fram og alle de gode sidene ved den norske modellen kan videreføres. Undersøkelsen vår tydeliggjør skillelinjene i norsk politikk, sier Gabrielsen.

– Når regjeringen innfører tiltak som isolert sett høres gode ut, men parallelt med det innfører andre bestemmelser som nesten nuller ut de andre, må de også tåle kritikk. Derfor jobber vi for et annet politisk flertall etter valget, sier han. (ANB)

Artikkeltags