– Regjeringen kutter med motorsag i staten

Arbeidslivet står overfor mange utfordringer når det gjelder likestilling. Vi gjøre noe med det, hevder SVs Solfrid Lerbrekk.

Arbeidslivet står overfor mange utfordringer når det gjelder likestilling. Vi gjøre noe med det, hevder SVs Solfrid Lerbrekk. Foto:

SV foreslår et kjempeløft for et mer likestilt og inkluderende arbeidsliv.

DEL

– Regjeringen foreslo et statsbudsjett som kutter i offentlig sektor med motorsag. Partiene hevder det vil gjøre velferdsstaten bedre. Men alle vi som har snakket med de ansatte i tjenestene som kuttes, skjønner at det er som å sage av et bein og forvente at folk løper fortere, sier stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk (SV) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Fem løfter

SVs alternative statsbudsjett, som ble lagt fram onsdag, inneholder derfor en storsatsing på det partiet betegner som «et mer likestilt og inkluderende arbeidsliv».

Leder Audun Lysbakken og finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski har fem løfter for arbeidslivet:

  • 350 millioner kroner til en reell ungdomsgaranti i Nav. Det betyr at ungdom skal få en rett til å bli fulgt opp med raskere tiltak og tettere oppfølging.
  • SV legger opp til en økning på 500 flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) enn regjeringen.
  • En styrking av ordningen med bilstønad. Flere må få bruke bil for å komme seg til en VTA-jobb.
  • Over 90 millioner til flere forsøk med sekstimersdag og en tiltakspakke for heltidskultur.
  • 60 millioner mer i bevilgninger til Arbeidstilsynet og etablering av flere sentre mot arbeidskriminalitet.

– Regjeringen er altfor passive i møte med utfordringene i dagens arbeidsliv. Faste og hele stillinger skal være regelen. Et av tiltakene for å få mindre ulikhet er at vi styrker det organiserte arbeidslivet gjennom Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Økokrim med 95 millioner kroner, sier Kari Elisabeth Kaski.

Kutt på ti milliarder

SVs angrep er i hovedsak rettet mot regjeringens såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE), som betyr at alle offentlige sektorer skal kutte 0,5 prosent i sine driftsbudsjetter. Reformen ble innført i budsjettet for 2014.

– De totale kuttene siden Høyre og Frp kom i regjering er på over ti milliarder kroner. Kuttene skjer uten føringer og uten rom for å effektivisere denne omsorgen veldig nøye. Det går utover bemanningen og tjenestene i Nav, domstolene, sykehusene og fengselsvesenet, mener Lerbrekk.

SV kan ikke tallfeste hvor mye partiet reverserer kuttene i sitt alternative budsjett.

– Vi har prioritert å legge inn økninger på de viktigste områdene som har fått kutt. Vi har bedt om å få en oversikt over de totale konsekvensene av regjeringens ostehøvel-kutt, men regjeringen har ikke en gang selv oversikt. Da er det ikke mulig å endre alt i ett budsjett, påpeker Kaski.

Saken fortsetter under bildet.

SV-toppene Kari Elisabeth Kaski og Audun Lysbakken styrker det organiserte arbeidslivet i partiets alternative statsbudsjett.

SV-toppene Kari Elisabeth Kaski og Audun Lysbakken styrker det organiserte arbeidslivet i partiets alternative statsbudsjett. Foto:

Krafttak for Arbeidstilsynet

SV kritiserer regjeringen for å ta satsingen i arbeidslivet tilbake i tid. Arbeidslivet står overfor mange utfordringer når det gjelder likestilling. Det krever løsninger, ifølge Lerbrekk.

– Arbeidstilsynet må styrkes og bli mer ressurssterkt og i større grad samarbeide med fagforeningene, som er førstelinjen i et trygt og godt arbeidsliv, understreker SV-politikeren.

Regjeringen er altfor passive i møte med utfordringene i dagens arbeidsliv.

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV

– Mens arbeidslivskriminalitet og sosial dumping skyller innover landet som en flodbølge, er regjeringen opptatt med å rive demningene. Regjeringen tar penger til bekjempelse av arbeidskriminalitet med én hånd og gir litt med en annen. Det er mye bedre å gjøre et krafttak for å styrke Arbeidstilsynet, påpeker Solfrid Lerbrekk.

– Slår inn åpne dører

SV har flere gode forslag som regjeringen allerede er i gang med, men samtidig som de slår inn åpne dører, driver partiet en overbudspolitikk som er vanlig for enkelte partier i opposisjon, ifølge statssekretær Christl Kvam (H) i Arbeidsdepartementet.

– Man kan godt være imot ABE-reformen, men vi mener det er god bruk av skattebetalernes penger å se på hvordan vi får mest ut av hver krone. Å effektivisere offentlig sektor er et nødvendig grep som kan gi mer automatisert saksbehandling og flere digitale tjenester slik at saksbehandlerne kan bruke mer tid på de brukerne som trenger mest hjelp, forteller Kvam til ANB.

Regjeringen skal slå knallhardt ned på kjeltringer som tar seg til rette i norsk arbeidsliv. Bevilgningene til Arbeidstilsynet er derfor økt med om lag 31 millioner, og det foreslås en styrking på 20 millioner til sentrene mot arbeidslivskriminalitet i neste års statsbudsjett.

– Den siste årsrapporten fra sentrene viser at regjeringens politikk bærer frukter. I fjor kontrollerte sentrene 3.400 virksomheter. Det er en økning fra de siste årene. Samarbeid mellom etatene er svært viktig for å få bukt med useriøse aktører, sier Kvam, og legger til at nivået på VTA-plasser er historisk høyt under denne regjeringen. (ANB)

Artikkeltags