Storbyene får jobbene

Oslo har i denne regjeringsperioden fått 3.600 flere statsansatte.

Oslo har i denne regjeringsperioden fått 3.600 flere statsansatte. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Halvparten av landets kommuner har mistet 1.400 statlige arbeidsplasser på tre år.

DEL

Samtidig har landets ti største byer fått 6.600 flere. TrønderAvisas gjennomgang av Forvaltningsdatabasen viser at det er en stor endring i hvor staten har sine ansatte.

– Dette bare underbygger den enorme sentraliseringen som regjeringen har lagt opp til. Når det lages store systemer, blir samtidig enkeltmenneskene små. Store systemer skaper også mer byråkrati, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Stat i hovedstaden

Selv om regjeringen og samarbeidspartiet Venstre tidligere i år offentliggjorde planer om å flytte 600 arbeidsplasser fra Oslo, er dette tallet lite i forhold til utviklingen i jobber i inneværende stortingsperiode.

Til sammen 1.426 årsverk har forsvunnet fra 204 av landets kommuner. Oslo har fått over halvparten av de 6.600 nye arbeidsplassene i landets ti største kommuner.

– Regjeringen har bygd opp staten i Oslo, mener Vedum.

  • Les også: Vil bli større med Støre

Vanskelig for familier

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at partiet hans er for folk flest, mens regjeringen er for rikfolk flest.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at partiet hans er for folk flest, mens regjeringen er for rikfolk flest. Foto:

Sp-lederen omtaler politireformen som et «ekstremeksempel» på regjeringens sentraliseringspolitikk. Politidirektoratet har foreslått å redusere antall tjenestesteder fra 340 til 221.

– For rekrutteringen av folk er det viktig at distriktene har et bredt arbeidsmarked lokalt. Når markedet blir smalere, er det også vanskeligere for familier å flytte dit, poengterer han.

Noe av det første Vedum vil foreta seg dersom Sp kommer i posisjon, er å sette en stopper for det han omtaler som «regjeringens nedbygging av tjenester nær folk».

– Samtidig skal vi ikke tenke sektorvis, men være opptatt av helheten i samfunnet og en jevnere fordeling av arbeidsplasser. Vi tar lokale hensyn og har troen på hele landet.

Når det lages store systemer, blir samtidig enkeltmenneskene små.

Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet

Feil bilde

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H).

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H). Foto:

– Sp er langt flinkere til å snakke enn å levere, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) til ANB.

– Når det vises til vekst i statlige ansatte i landets ti største kommuner, er det ikke byråkratiet som omtales. Det er tvert imot et bilde på at dagens regjering, sammen med Venstre og KrF, leverer på valgløftene om blant annet sterkere satsing på utdanning, forskning, politi og helse, sier Gudmundsen.

– Dette medfører naturlig nok flere politifolk, sykesøstre, professorer og kirurger. Behovet for disse yrkene er størst i byene. Dette handler ikke om å sentralisere, men om å gjøre tjenestene bedre der folk bor.

Regjeringen har flyttet ut over 600 statlige arbeidsplasser fra Oslo, og utreder nå mulighetene for ytterligere 1.200.

– Til sammenligning ble om lag 240 statlige arbeidsplasser flyttet ut under de rødgrønnes siste periode fra 2009-2013. Den siste tilgjengelige oversikten fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) viser at veksten i det statlig sentrale byråkratiet i perioden 2009-2015 var på 3.121 personer. 2.910 av dem kom i perioden før regjeringsskiftet i oktober 2013, sier Gudmundsen. (ANB)

Fakta om utflytting

Byer med størst økning av statsansatte i 2016 (endring fra 2013 i parentes):

  • Oslo: 44.547 (3.561)
  • Trondheim: 11.080 (904)
  • Bergen: 10.862 (779)
  • Stavanger: 4.184 (517)
  • Ullensaker: 1.050 (377)
  • Tromsø: 4.749 (362)
  • Tønsberg: 2.114 (321)
  • Drammen: 1.982 (257)
  • Sarpsborg: 1.213 (222)

Kilde: TrønderAvisa/Forvaltningsdatabasen

Artikkeltags