SV blar opp 1,8 milliarder til barnetrygden

SV mener det beste tiltaket for å bekjempe barnefattigdom er å styrke barnetrygden.

SV mener det beste tiltaket for å bekjempe barnefattigdom er å styrke barnetrygden. Foto:

Partiets forslag betyr at barnefamilier vil få 90 kroner ekstra i måneden.

DEL

– Å styrke barnetrygden er et av de mest effektive tiltakene på kort sikt for å bekjempe barnefattigdom. Vi vet at det er 98.000 unger som i dag vokser opp i fattigdom. Det er et tall som har økt. Derfor trenger vi å bruke store penger på radikal omfordeling for å møte det, sier familiepolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti, Freddy André Øvstegård, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Barnefattigdom

I sitt alternative statsbudsjett blar SV opp 1,8 milliarder kroner for å styrke barnetrygden. Det vil gi 90 kroner ekstra i måneden til barnefamilier.

I tillegg styrker de søskentillegget og utvider småbarnstillegget for enslige forsørgere med små barn.

– Er 90 kroner i måneden tilstrekkelig for å løfte barnefamilier ut av fattigdom?

– Ja, men du må ta med de målrettede tiltakene vi kommer med ved siden av. For eksempel gir vi 265 kroner i måneden i søskentillegg per barn for alle med flere enn tre barn. Vi har også en opptrappingsplan, og vil til slutt bruke 5 milliarder på barnetrygden. Det vil gi en mer romslig økonomi for familiene, og foreldrene får muligheten til å gi ungene sine like muligheter til å delta i for eksempel fritidsaktiviteter, sier Øvstegård.

Universell ordning

En styrking av barnetrygden vil ikke bare komme fattige familier til gode. De 90 ekstra kronene i måneden vil også gå til familier med høy inntekt.

– En god, universell ordning uten byråkrati treffer alle barnefamilier. Vi vet at barnefamilier har ekstra utgifter. Så dette er egentlig en omfordeling mellom livsfaser, fra perioder du ikke har unger til perioder du har unger. Og så omfordeler vi tydelig andre steder i budsjettet, som for eksempel på skatt. Så fordelingsprofilen blir ivaretatt, sier stortingsrepresentanten.

En god, universell ordning uten byråkrati treffer alle barnefamilier.

Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant (SV)

Saken fortsetter under bildet.

– Å styrke barnetrygden er et av de mest effektive tiltakene på kort sikt for å bekjempe barnefattigdom, mener stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV).

– Å styrke barnetrygden er et av de mest effektive tiltakene på kort sikt for å bekjempe barnefattigdom, mener stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV). Foto:

Fattigdomsfelle

Når dere først skal bruke 1,8 milliarder til fattige familier, finnes det ikke ordninger som treffer den gruppen bedre?

– Jeg tror ikke det finnes gode tiltak som treffer spesifikt den målgruppen vi ønsker å treffe uten å sette i gang et stort byråkrati. Derfor er det fint med universelle ordninger. Og det er positivt at også folk med god råd kan ta del i universelle ordninger, svarer Øvstegård.

– Ingen stiller spørsmål om de rikeste skal ha gratis skole eller helsetjenester. Universelle ordninger vil heller ikke skape fattigdomsfeller der man mister et gode i det man kommer i jobb. Det ville i så fall svekket arbeidslinja. Dessuten vil behovsprøvd barnetrygd være stigmatiserende og bli en fattigdomsstønad, sier Øvstegård. (ANB)

Artikkeltags