8 av 10 har én lege her

Legeforeningen ønsker et tettere samarbeid mellom legevakt og ambulansetjeneste.

Legeforeningen ønsker et tettere samarbeid mellom legevakt og ambulansetjeneste. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Legeforeningen krever at landets legevakter er bemannet med to leger.

DEL

Marit Hermansen, president i Den norske legeforening, er urolig og synes helsepolitikere i altfor liten grad debatterer legevakt, fastlegemedisin og sykehjemsmedisin i Kommune-Norge.

– Landets legevakter er rett og slett ikke den trygghetsskapende tjenesten den bør være. Det er i kommunene vi lever våre liv, og kommunene får ansvaret for stadig sykere pasienter med mer komplekse behov, sier Hermansen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Stort arbeidspress

Legeforeningen har i lang tid uttrykt bekymring for legevakten og etterlyst politisk vilje til å ta tak i utfordringene.

– Problemer med rekruttering, lange avstander, dårlig utstyr og lav bemanning er noen av utfordringene vi ser. 80 prosent har kun én lege på vakt, og arbeidspresset er så stort at mange leger føler seg utrygge på jobb, mener Hermansen.

To leger på vakt

Også Venstres helsepolitiske talsmann, Ketil Kjenseth, har tidligere sagt at legevakten er en nødetat som virkelig er i bakevja. Han mener sykehusdebatten for ofte har handlet om kirurgi og at regjeringen har hatt «kniv på hjernen».

Legeforeningen og president Marit Hermansen har i lang tid uttrykt bekymring for legevakten.

Legeforeningen og president Marit Hermansen har i lang tid uttrykt bekymring for legevakten. Foto:

Marit Hermansen vektlegger at helseminister Bent Høie (H) tidligere har uttalt at ordningen med legevakt er et av regjeringens satsingsområder.

– Legeforeningen mener hovedregelen bør være at det alltid er to leger på vakt. Et tettere samarbeid mellom legevakt og ambulansetjeneste, og en styrket fastlegeordning slik at legevakten får mer tid til å hjelpe de sykeste pasientene, vil også sikre et bedre akuttilbud, understreker Hermansen.

Legevakten er ikke den trygghetsskapende tjenesten den bør være.

Marit Hermansen, president i Legeforeningen

Større enheter

Tone Wilhelmsen Trøen (H) sitter i helsekomiteen på Stortinget.

Tone Wilhelmsen Trøen (H) sitter i helsekomiteen på Stortinget. Foto:

Tone Wilhelmsen Trøen (H), som sitter i helsekomiteen på Stortinget, sier til ANB at Høyre i regjering har stilt strengere krav til helsepersonell i legevakttjenesten gjennom forskriften om akuttmedisin.

– Det er viktig at pasientene møter faglig sterke tjenester på legevakten, mener hun.

– Det er også en av grunnene til vi trenger en samlokalisering av legevakten mellom kommuner. Helst i større kommuner. Legevakten skal holde et høyt faglig nivå, og det får vi gjennom å skape gode fagmiljøer i større enheter, sier hun.

Helsedepartementet jobber nå med høringene fra en offentlig utredning om akuttjenestene utenfor sykehusene. Hensikten er å samordne og styrke legevakten. (ANB)

Artikkeltags