Sykepleierne er veldig skuffet

Leder i Sykepleierforbundet Eli Gunhild By sier gapet mellom midlene som i valgkampen ble lovet til videreutdanning og det som ligger på bordet nå, er så stort at sykepleierne nesten ikke tror det kan være riktig.

Leder i Sykepleierforbundet Eli Gunhild By sier gapet mellom midlene som i valgkampen ble lovet til videreutdanning og det som ligger på bordet nå, er så stort at sykepleierne nesten ikke tror det kan være riktig. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Erna og regjeringen styrer mot løftebrudd.

DEL

I valgkampen lovet statsminister Erna Solberg (H) kompetanseløft for 30.000 helsefagarbeidere og sykepleiere de neste fem årene. Foreløpig styrer hun mot løftebrudd.

- Vi er godt i rute, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB. Det hans jobb å følge opp løftet statsministeren kom med i valgkampinnspurten.

- Totalt er det bevilget 296,8 millioner kroner til grunn-, etter- og videreutdanning av sykepleiere og helsefagarbeidere i 2016. Det innebærer at 5.250 personer vil få tilbud om å øke kompetansen sin neste år, sier han.

Men tilsvarende summer i de fire gjenværende budsjettene vil ikke være nok til å innfri Solbergs løfte. Bevilgningene må opp, erkjenner Høie.

Leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund sier det hviler et stort ansvar på regjeringen for å følge opp løftet om å gi sykepleierne i helse- og omsorgssektoren nødvendig videreutdanning.

- Gapet mellom de midlene som ble lovet i valgkampen og det som ligger her, er så stort at vi nesten ikke tror det kan være riktig. Dette var utrolig skuffende, sier hun til NTB.

Hun viser til at hoveddelen av budsjettmidler som er satt av til kompetanseutvikling i kommunene er videreføring av eksisterende tiltak.

- Tiltak der det foreslås friske midler til formålet er på i underkant av 45 millioner kroner, sier By og viser til at Solbergs løfte er anslått å koste 1,8 milliarder kroner fram til 2020.

Det var i en debatt mot Ap-leder Jonas Gahr Støre på Lovisenberg Diakonale Høgskole 24. august at statsminister Erna Solberg (H) lovet grunn- og videreutdanning til 15.000 helsefagarbeidere og videreutdanning til 15.000 sykepleiere fram til 2020.

- Vi gir dette som et valgløfte. I dag er det 34.000 ansatte i sektoren uten formell kompetanse, sa Solberg.

I forslaget til statsbudsjettet for neste år er bevilgningen til grunn-, videre- og etterutdanning av ansatte i omsorgstjenestene økt med 30,7 millioner kroner.

I tillegg foreslår regjeringen å styrke den nasjonale lederutdanningen for primærhelsetjenesten med 5 millioner kroner og øke lønnstilskuddet gjennomføring av utdanning innen avansert klinisk sykepleie fra 12,5 til 21,3 millioner kroner.

Økningen på snaut 45 millioner kroner gir ifølge Høie en samlet sum til kompetansetiltak i kommunene på i underkant av 300 millioner kroner. En tilsvarende sum fram til og med budsjettet for 2020 vil gi 1,5 milliarder totalt.

Det er 300 millioner mindre enn Solbergs løfte anslås å koste.

- Det er riktig at vi må ha en opptrapping, men vi skal innfri dette løftet. Økt kompetanse er et vesentlig virkemiddel for bedre kvalitet i helse og omsorg, sier han.

For at Høie og Solberg skal ha sine ord i behold må beløpet økes med 75 millioner årlig etter 2016. (ANB-NTB)

Artikkeltags