– Statsdrevet sosial dumping er uakseptabelt

SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringen bør signalisere til Posten og andre statseide bedrifter om at de skal ta et særlig ansvar for å bekjempe sosial dumping.

SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringen bør signalisere til Posten og andre statseide bedrifter om at de skal ta et særlig ansvar for å bekjempe sosial dumping. Foto:

Regjeringen må rydde opp i vill vest-tilstander i norsk transportnæring, krever SV-lederen.

DEL

– Regjeringen skal være seg sitt ansvar bevisst og bruke statens eierskap til det det er ment for. Nemlig å ta samfunnsansvar. Vi ser det motsatte i saken om østeuropeiske sjåfører som blir underbetalt og utnyttet i Bring Trucking. Selskapet blir en spydspiss for sosial dumping. Det er totalt uakseptabelt, sier SV-leder Audun Lysbakken til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Ekstrem sosial dumping

Østeuropeiske sjåfører for Posten Bring har en timelønn på drøyt 30 kroner. De er ansatte i Bring Trucking, et slovakisk selskap, heleid av Bring Cargo AS, som igjen eies av Posten Norge, statens eget konsern. Bring Trucking betaler sjåførene sine en sum på 5.500 kroner i måneden, ifølge Adresseavisen og Stavanger Aftenblad. En norsk sjåførlønn er på 36.000 kroner i måneden.

– Dette er sosial dumping på et helt ekstremt nivå, fastslår Lysbakken.

– Staten må ta ansvar for hva statseide selskaper gjør. Kampen mot sosial dumping handler om noen helt fundamentale ting for det norske samfunnet. Det som skjer her undergraver målet om å redusere forskjellene, det undergraver norske bedrifters konkurranseevne, det undergraver viktige mål om trafikksikkerhet og det undergraver klimapolitikken, poengterer SV-lederen.

Statsråder på banen

Kritikken mot transportkjempen til den norske stat vokser i styrke. SV-lederen krever nå at arbeidsminister Anniken Hauglie (H), næringsminister Monica Mæland (H) og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) kommer på banen og får jobbet fram en umiddelbar løsning.

– Det er helt nødvendig med en opprydding, og vi må si ifra at det som skjer er helt uakseptabelt. Det holder ikke å si at alt er greit så lenge det er innenfor loven. Regjeringen bør signalisere til Posten og andre statseide bedrifter om at de skal ta et særlig ansvar for å bekjempe sosial dumping, sier han.

Audun Lysbakken påpeker at sosial dumping har en negativ effekt på flere områder.

– For det første blir østeuropeiske sjåfører i dette tilfellet underbetalt og utnyttet. For det andre bidrar det til å legge press på lønningene til sjåfører i Norge. Videre undergraver det konkurranseevnen til norske bedrifter som ønsker å drive på norske betingelser, sier SV-lederen.

– Vi vet også at kappløpet mot bunnen i pris gjør at det kjøres altfor mange gamle, slitne vogntog rundt på norske veier. Det går på trafikksikkerheten løs. Jernbanen blir heller aldri satt i stand til å konkurrere om gods hvis man kan dumpe lønningene på vei, påpeker han.

Foreslår grep

SV har tidligere i høst foreslått konkrete grep for å komme det partiet karakteriserer som «vill-vest-tilstander» i norsk lastebilnæring til livs. Ifølge Lysbakken tegner nemlig Bring-avsløringene et større bilde av blant annet industrialisert sosial dumping i stor skala og forfalskning av fraktbrev.

Staten må ta ansvar for hva statseide selskaper gjør.

Audun Lysbakken, SV-leder

I SVs forslag fremmes det blant annet krav om et transportregister for all internasjonal godstrafikk, kombinerte transporter og kabotasjeturer i Norge, det vil si transport hvor en sjåfør frakter gods mellom forskjellige destinasjoner i et annet land enn hjemlandet.

– Vi har dessverre en utvikling mot vill vest-tilstander i transportbransjen, mener Lysbakken.

– Det foregår alt fra sosial dumping innenfor loven til at det blir fristende å snike seg unna lover og regelverk. I tillegg til å gripe inn overfor Bring Trucking, må Stortinget vedta sterkere reguleringer av bransjen. Norske bedrifter må få en sjanse til å overleve samtidig som sjåfører på norske veier får betalt det de skal. Regjeringen og Stortinget må fortsette å jobbe hardt for at EU ikke lager regler for kabotasjekjøring, som gjør det enda lettere å drive sosial dumping i Europa og Norge, sier han.

Saken fortsetter under bildet.

Det forventes at selskapene med statlig eierandel respekterer og bidrar til et anstendig arbeidsliv, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det forventes at selskapene med statlig eierandel respekterer og bidrar til et anstendig arbeidsliv, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto:

Klare forventninger

Verken Arbeidsdepartementet eller Samferdselsdepartementet kan kommentere saken overfor ANB. Det skyldes at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er ansvarlig for forvaltningen av eierskapet i Posten Norge. Røe Isaksen er imidlertid på statsbesøk i Kina og var ikke tilgjengelig for kommentar.

I et skriftlig svar til Aps Øystein Langholm Hansen, som ønsker å vite hva statsråden vil foreta seg for å få en slutt på Brings «hensynsløse underbetaling av lastebilsjåfører fra Øst-Europa», svarer han imidlertid slik:

– Det forventes at selskapene med statlig eierandel aktivt følger og er med på å utvikle god forretningsskikk, og respekterer og bidrar til et anstendig arbeidsliv hvor grunnleggende arbeidsstandarder og rettigheter ivaretas og at arbeidstakere gis en lønn de kan leve av.

– Som eier legger staten til grunn at selskapet følger lover og regler. Regjeringen har i eierskapsmeldingen uttrykt klare forventninger til selskapene med statlig eierandel på områder som staten mener bidrar til å oppfylle statens mål med eierskapet, herunder spesifikke forventninger knyttet til fire tematiske kjerneområder: klima og miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon.

Avviser sosial dumping

Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge sier til ANB at påstanden om sosial dumping både er feil og urimelig.

– Vi har etablert Bring Trucking i Slovakia for å være konkurransedyktige innen internasjonale transporter og sikre at transportene utføres i tråd med lovverket og konsernets etiske standard., sier Eckhoff i en kommentar.

– Stadig mer av vareflyten i samfunnet blir internasjonal. Hovedtyngden av transportene til og fra Norge skjer med utenlandske transportører og sjåfører fra lavkost-land. For å møte kundenes behov må Bring kunne tilby grenseoverskridende transport på konkurransedyktige vilkår, forklarer pressesjefen.

At Bring Trucking ikke betaler norske lønninger i det slovakiske selskapet, er ikke sosial dumping, mener Eckhoff.

– Vi driver en virksomhet med sterk konkurranse i Europa, og ingen med norske lønninger kan konkurrere om disse transportene. Sjåførene er ansatt i det slovakiske selskapet på lokale betingelser. De får utbetalt i gjennomsnitt mellom 2.000 og 2.500 euro (19.000-24.000 kroner) i måneden, som er en kombinasjon av lønn og andre godtgjørelser, forklarer han. (ANB)

Artikkeltags