SV frykter svekket tilbud i barnehagene

Nok voksne og god kompetanse er avgjørende for god kvalitet i barnehagene, påpeker SV.

Nok voksne og god kompetanse er avgjørende for god kvalitet i barnehagene, påpeker SV. Foto:

Det er feil av regjeringen å påstå at ny bemanningsnorm er innfridd, mener SV-politiker.

DEL

– Uten å være villig til å kompensere barnehagene for de økte utgiftene en slik norm utløser, frykter vi at det vil svekke det økonomiske handlingsrommet til barnehagene og gå ut over kvaliteten på tilbudet, sier stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Ligger dårligst an

Nær halvparten av landets barnehager har lavere bemanning enn det nye minimumskravet som Stortinget har vedtatt, viser tall fra Utdanningsdirektoratet. De store byene og de største private barnehagekjedene ligger dårligst an. I 2017 hadde én av fire oppfylt det nye kravet til bemanning.

– Dette rimer dårlig med regjeringens gjentatte påstand om at bemanningsnormen for barnehagene kan implementeres uten ytterligere finansiering, mener SV-politikeren.

Stortinget har bestemt at det skal være maksimalt tre barn under 3 år per voksen og maksimalt seks barn over 3 år per voksen. Kravene innføres 1. august, og for å lette overgangen har regjeringen sammen med KrF blitt enige om å gi barnehagene ett år ekstra til å innfri kravet.

– Nok voksne og god kompetanse er avgjørende for god kvalitet i barnehagene, og således henger kampen mot barnehageprofitt også sammen med kvaliteten på tilbudet, sier Fagerås.

Fnyser av Venstre

I budsjettforliket med KrF har regjeringen lagt inn 160 millioner kroner til oppfølgingen av bemanningsnormen for barnehagene i 2019. SV, derimot, setter av 628 millioner kroner i sitt alternative budsjett for å fullfinansiere og dessuten styrke den nasjonale normen ytterligere.

– Tallene fra Utdanningsdirektoratet underbygger hvor urimelig det er at regjeringen mente at bemanningsnormen var innfridd og det ikke var behov for ekstra bevilgninger, sier hun.

Fagerås er oppgitt over at Venstres Guri Melby har kritisert SV for å være mer opptatt av eierform enn av kvaliteten i barnehagene. Venstresidens jakt på de såkalte velferdsprofitørene i barnehagesektoren overskygger debatten om kvaliteten i tilbudet, er budskapet fra Melby.

– Hver krone som tas ut av barnehagen og over til privat formue og forbruk, går utover kvaliteten vi tilbyr barn og foreldre. Venstre er snart det eneste partiet på Stortinget som ikke har tatt dette innover seg, understreker Fagerås.

Viktigste for barna

Hun karakteriserer de store kommersielle barnehagekjedene som verstinger når det kommer til bemanning og kompetanse i barnehagene.

– De bekreftes av to rapporter som Kunnskapsdepartementet selv har bestilt. Dette er altså det som Venstre kaller for velfredsinnovasjon, sier SV-politikeren.

Kampen mot barnehageprofitt henger også sammen med kvaliteten på tilbudet.

Mona Fagerås, stortingsrepresentant (SV)

Barnehagelærere, fagarbeidere og andre ansatte er den viktigste ressursen for at barna i barnehagen skal bli godt ivaretatt, og derfor mener SV at økonomien både til de kommunale og private barnehagene må styrkes.

– Da må vi samtidig sikre at hver eneste krone som staten bevilger, brukes til det de skal og ikke tas ut i privat profitt, mener Fagerås.

SVs krav er at minimum 50 prosent av de ansatte i barnehagen skal ha barnehagelærerutdanning og at minimum 25 prosent skal ha relevant fagbrev for arbeid.

– Det er en sammenheng mellom barnehagestørrelse og kjedetilhørighet. 171 av barnehagene med mer enn 100 barn tilhører de fem største kjedene. De største barnehagene har i gjennomsnitt flere barn per ansatt. Det gjelder både for private og kommunale barnehager, selv om kommunale barnehager har høyere bemanning for alle barnehagestørrelser. Både kommunale og private barnehager med inntil 50 barn oppfyller i gjennomsnitt ny bemanningsnorm, sier hun.

Saken fortsetter under bildet.

Store kommersielle barnehagekjeder er verstinger når det gjelder bemanning og kompetanse i barnehagene, mener SVs Mona Fagerås.

Store kommersielle barnehagekjeder er verstinger når det gjelder bemanning og kompetanse i barnehagene, mener SVs Mona Fagerås. Foto:

Kvalitet er viktigst

Venstres Guri Melby kaller det for «tull» av Fagerås å hevde at de store kommersielle barnehagene er verstinger på bemanning og kompetanse i barnehagene.

– Det er en generalisering som ikke har rot i virkeligheten. Jeg har besøkt flere store kjeder, og de er gode på kurs og kompetanseheving og ikke minst oppfølging av ansatte og ledere. To tredeler av de private barnehagene går heller ikke med overskudd, påpeker Melby overfor ANB.

– En kommunal barnehage som nå inngår i en stor privat barnehagekjede, opplever store forskjeller når det gjelder oppfølging fra ledelsen. Det var grundig og detaljert, og det ble opplevd som entydig positivt blant de ansatte. Mange kjeder har god kvalitet og stort faglig fellesskap, sier hun.

Overskuddene i de private barnehagene gjør også at regjeringen skal se på regelverket på nytt, minner Melby om.

– Det er ingen sammenheng mellom eierform og kvalitet. Det viktigste er å sikre god kvalitet for de pengene vi bruker på barnehager, føyer Venstre-politikeren til. (ANB)

Artikkeltags