– Forbud må gjelde også lærere

Helsedepartementets forslag om lovfestet tobakksfri skoletid må gjelde de ansatte også, ikke bare elevene, mener Norges astma- og allergiforbund.

Helsedepartementets forslag om lovfestet tobakksfri skoletid må gjelde de ansatte også, ikke bare elevene, mener Norges astma- og allergiforbund. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Helsedepartementet vil ha lovfestet tobakksfri skoletid for alle skoleelever. – Må også gjelde de ansatte, krever Norges astma- og allergiforbund.

DEL

I forslaget fra departementet er et av tiltakene mot røyking blant ungdom. et påbud om røyk- og snusfri skoletid blant elever til og med videregående skole.

Forslaget gjelder imidlertid ikke ansatte i skolene.

Departementet foreslår også et forbud mot tobakksbruk på skolens områder. Dette er to av mange forslag til endringer i tobakksskadeloven som nå er sendt ut på høring.

Det er særlig barn og unges tilgang til tobakk helseminister Anne-Grete Strøm-Erichen nå vil ha kraftigere lut mot.

Må gjelde ansatte også

Norges astma- og allergiforbund (NAAF) mener det ikke holder med tobakksfri skoletid bare for elevene. I sitt høringssvar til departementet skriver forbundet at røykfrihet må gjelde også de ansatte på skolene.

– Vi er veldig glad for forslaget om at også lokalene skal være røykfrie, slik at ansatte som vil røyke, må gå utenfor skolens område. Men når noen har røykt, lukter de både av hud, hår og klær. Når de da går tilbake til skolen, skal bistå elevene sine og står bøyd over dem i klasserommet, stinker det jo røyk, sier seksjonsleder for politikk og næringsliv i NAAF, Anne Elisabeth Eriksrud til ANB.

– Kan gi anfall

– Noen vil kanskje mene det er å dra det litt langt?

– Det er ikke det. Når man sitter ved pulten og skal ha hjelp, og læreren akkurat har røykt og står bøyd over deg, kan det være ille nok til at et barn med alvorlig astma og allergi får et sykdomsanfall. Så vil det kanskje også være en sum, for i pollensesongen reagerer barn sterkere på for eksempel tobakksrøyk enn utenom pollensesongen, sier Eriksrud.

– For det andre er de voksne forbilder, og hvis en skal få barn og unge til å la være å røyke, er det viktig at de ansatte i skolen er gode rollemodeller og ikke røyker i skoletiden. Derfor mener vi at ansatte heller ikke skal kunne gå utenfor skolens område og røyke. Det er et viktig bidrag også for elevens trivsel og til at elevene skal ha bedre helse og få mer ut av skoletiden, legger hun til.

Må være likt for alle barn

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har tidligere uttalt seg til ANB om at forslaget om tobakksfri skoletid ikke gjelder ansatte:

– Skoleeierne må selv ta et stort ansvar i forhold til sine ansatte. Men de fleste elevene på videregående er under 18 år. Dette er igjen et forsøk på å hindre barn og unge i å begynne å røyke.

Dette holder ikke, mener Eriksrud i NAAF.

– Helseministeren har rett i at skoleeierne kan fastsette ting i sine reglement, men erfaringen viser oss dessverre at dette ikke skjer. Ofte er det ubehagelig for arbeidsgiver å fastsette slike bestemmelser overfor arbeidstakerne. Så er det jo slik at noen gjør det, men ikke alle. Det bør være likt, og i dette tilfellet er vi veldig opptatt av barna. Det skal ikke ha noe å si for dem hvilket fylke eller kommune de bor i om de utsettes for tobakk i skoletiden, påpeker hun.

Røykfritt i barnehagene

Eriksrud mener det ellers er mange gode tiltak i departementets forslag.

– For eksempel er dette med røykfrie lokaler og uteområder i barnehagene et veldig viktig punkt, sier Eriksrud.

Høringsfristen i saken gikk ut 20. april. En lang rekke instanser har sendt inn sine høringssvar, som departementet nå skal se nærmere på. (ANB)

---

Flere tiltak i forslaget

Dette er noen av de andre forslagene fra departementet:

- Forbud mot salg av mindre sigarettpakninger enn tjuepakninger, i praksis forbud mot tipaknignen

- Kommunal bevillingsordning for tobakksalg

- Absolutt aldersgrense på 18 år for den som skal selge tobakksvarer

- Alle skoler og barnehager gjøres røykfrie utendørs

- Adgangen til røykerom i arbeidslokaler fjernes

– Forbudt å røyke på enkeltkontorer

- Inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter gjøres røykfrie

- Adgangen til å ha røykerom på institusjoner oppheves. Unntaket som gir beboere adgang til å røyke på beboelsesrom foreslås opprettholdt

- Det har vært diskutert et forbud mot røyking i hjemmene, for å beskytte barn. Det blir det ikke, men Strøm-Erichsen vil ha høringsinstansenes syn på å ta inn en såkalt normativ lovbestemmelse om at den som er ansvarlig for barn skal medvirke til at barns rett til røykfritt miljø blir oppfylt

- Totalforbud på uteserveringer er ikke blant forslagene. Begrunnelsen er at det først og fremst er innebygging av uteserveringssteder som skaper problemer med å håndheve røykeforbudet på serveringssteder. Departementet ber imidlertid om høringsinstansenes syn på Helsedirektoratets forslag om buffersoner, det vil si røykfrie uteområder, og på nasjonale retningslinjer for innebygging. (ANB)

Artikkeltags