Fornøyd med tilgjengelighet

93 prosent av de bevegelseshemmede og 92 prosent av de med synshemning opplevde ingen fysiske hindringer inne i valglokalet ved lokalvalget, viser undersøkelse.

93 prosent av de bevegelseshemmede og 92 prosent av de med synshemning opplevde ingen fysiske hindringer inne i valglokalet ved lokalvalget, viser undersøkelse. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Velgere med nedsatt funksjonsevne er jevnt over fornøyde med tilgjengeligheten til valglokalene ved årets lokalvalg.

DEL

Det viser en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). Totalt har 1.089 velgere deltatt i undersøkelsen. Målgruppen var velgere med synshemninger og bevegelseshemninger.

– Universell utforming og god tilrettelegging ved valg har vært prioritert ved dette valget. Det er derfor gledelig å se at velgere med behov for særskilt tilrettelegging i så stor grad er fornøyde. Likevel er vi ikke i mål. Tilgjengeligheten må bli enda bedre, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Undersøkelsen viser blant annet at:

- 80 prosent av de bevegelseshemmede og 86 prosent av de med synshemning ikke opplevde fysiske hindringer ved inngangen til valglokalet. 7 prosent av de synshemmede og 13 prosent av de bevegelseshemmede opplevde imidlertid trapper/trinn.

- 93 prosent av de bevegelseshemmede og 92 prosent av de med synshemning opplevde ingen fysiske hindringer inne i valglokalet.

- Omkring 87 prosent var fornøyd med hjelpen de fikk fra valgfunksjonærene.

De bevegelseshemmede opplevde i større grad enn de synshemmede at valglokalet var tilrettelagt slik at de fikk stemt hemmelig. 98 prosent av de bevegelseshemmede svarte at valglokalet var tilrettelagt slik at de kunne stemme på det partiet de ønsket, uten at noen andre trengte å vite hvilket parti de stemte på. Tilsvarende tall for synshemmede generelt og for praktisk blinde spesielt var 81 og 60 prosent.

– Det er kommunene som har ansvar for at alle har tilgang til valglokalet. Nå har kommunene to år på seg til å sørge for at alle har dette ved neste valg, sier Navarsete.

Bevegelseshemmede ble spurt om de oppfattet at tilretteleggingen av valglokalene hadde blitt bedre eller dårligere over tid. Flertallet hadde ikke lagt merke til noen endring. 22 prosent mente det hadde blitt bedre, mens 3 prosent mente det hadde blitt verre. Blant gruppen av rullestolbrukere spesielt opplevde 46 prosent en forbedring.

Men undersøkelsen avslører også utfordringer. Blant annet viser den altså at noen bevegelseshemmede opplevde hindringer ved inngangen eller på vei inn til valglokalet. Tallet var høyest blant velgere som er sterkt bevegelseshemmet. En tredel av velgerne med synshemning mener dessuten at merkingen av hyllene med stemmesedler ikke var god nok. En del mente også at det manglet informasjon om hvordan man stemmer (23 prosent) i valglokalet. 56 prosent mente det var veldig eller ganske enkelt å lese stemmesedlene, mens 34 prosent svarte ganske eller veldig vanskelig. Disse tingene vil departementet se nærmere på i forbindelse med evalueringen av valget, lover KRD. (ANB)

Artikkeltags