– Fastlegene skal være der for pasientene

Høyre foreslår et differensiert driftstilskudd for å bedre kvaliteten og servicen ved fastlegekontorene.

Høyre foreslår et differensiert driftstilskudd for å bedre kvaliteten og servicen ved fastlegekontorene. Foto:

Kvaliteten og servicen ved fastlegekontorene kan bli bedre ved å legge om finansieringen, foreslår Høyre.

DEL

– Det er ikke alle legekontorer som tilbyr samme kompetanse eller tjenester. En forsøksordning med et differensiert driftstilskudd for å se om det gir bedre service og kvalitet i fastlegeordningen, er en spennende tanke, sier stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Løser avstandsproblem

Forslaget hans er basert på mange og lange samtaler med diverse leger og aktører i helsesektoren. De peker på det samme. Nemlig at en endring av finansieringen kan være med på å sikre pasienten bedre diagnostikk og behandling. Dagens system gir det samme driftstilskuddet uansett hvordan et legekontor drives.

– Hvis finansieringen i større grad tilpasses den enkeltes utgifter, kan det også være med på å løse noe av avstandsproblemet i Distrikts-Norge, mener Høyres helsepolitiske talsperson.

– Noen legekontorer driver som et minisykehus, mens andre har mer begrensede utstyrspakker og tjenester. Behovene er ulike. Det er forskjell på en lege som driver alene i et stort distrikt og en lege som har praksis i en større by, utdyper Stensland.

Må evaluere først

Avtalespesialister har i dag et system med differensiert driftstilskudd. Jo mer spesialisert praksisen er, desto høyere er støtten. Psykiatrien har for eksempel en annen praksis enn en øre-nese-hals-lege.

Selv om Høyre ivrer for en forsøksordning med et differensiert driftstilskudd, påpeker Stensland at det er viktig å avvente den igangsatte evalueringen av fastlegeordningen som hele Stortinget vil styrke og bevare.

– Vi må først evaluere, eller diagnostisere, før vi foreskriver riktig behandling. Dette arbeidet haster, men det må gjøres på en grundig måte. Fastlegeordningen er en av de viktigste grunnpilarene i helsetjenesten. Norge skal være stolte av denne ordningen, sier han.

– Vi trenger et solid kunnskapsgrunnlag for å kunne gjøre gode endringer. Det er vi avhengig av for å opprettholde befolkningens høye tillit til fastlegeordningen, mener Høyre-politikeren.

Saken fortsetter under bildet.

En endring av finansieringen for fastlegene kan være med på å sikre pasienten bedre diagnostikk og behandling, mener Sveinung Stensland (H).

En endring av finansieringen for fastlegene kan være med på å sikre pasienten bedre diagnostikk og behandling, mener Sveinung Stensland (H). Foto:

Rekruttering viktigst

Ingvild Kjerkol i Ap er åpen for å se på alle muligheter for å bedre fastlegeordningen, men sier at det aller viktigste nå er kraftfulle rekrutteringstiltak. En kartlegging som VG gjorde i fjor høst viste at nesten halvparten av landets kommuner sliter med rekrutteringen av fastleger.

– I evalueringen av fastlegeordningen, som Stortinget enstemmig har vedtatt, forutsetter jeg at både fastlønn, differensierte driftstilskudd og en annen finansiering av dagens modell blir utredet. Vi må komme raskt i gang. Fastlegeordningen må være framtidsrettet og attraktiv, sier Kjerkol til ANB.

– Vi må legge til rette for et godt spesialiseringsløp for allmennleger mens evalueringen pågår. I dag er det veldig få som ønsker seg til kommunehelsetjenesten. Det er greit å prøve ut en ordning med differensierte driftstilskudd, men rekrutteringen er for svak, og vi trenger derfor å endre hele fastlegeordningen for framtiden. Det holder ikke med forsøksordninger. Vi må begynne med grunnmuren, sier Aps helsepolitiske talsperson. (ANB)

Artikkeltags